Colectivul redactional

CONF. UNIV. DR. PICU OCOLEANU, CONSILIER CULTURAL

LECT. UNIV. DR. ADRIAN BOLDŞOR, DIRECTORUL EDITURII

PR. CĂTĂLIN DAN, CORECTOR

VALENTIN CORNEANU, TEHNOREDACTOR