Monthly Archives: ianuarie 2012

Dublu eveniment editorial la Craiova: Editura „Mitropolia Olteniei” şi-a lansat ultimele lucrări pe 2011

Agenda Duhovnicească pe anul 2012 şi CD-ul „Expresivitatea teologiei vindecării în teologia muzicii psaltice”, sunt cele două lucrări lansate luni, 12 decembrie, la Căminul preoţesc „Renaşterea” din Craiova. Cu acest eveniment, Editura „Mitropolia Olteniei” încheie un bogat şir de activităţi organizate anul acesta pentru promovarea produselor publicate cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu.  

Credincioşii din Arhiepiscopia Craiovei au primit oficial ultimele două lucrări scoase sub egida Editurii  „Mitropolia Olteniei”:  Agenda Duhovnicească pe anul 2012 şi CD-ul de muzică bizantină „Expresivitatea teologiei vindecării în teologia muzicii psaltice”. Evenimentul s-a bucurat de o atmosferă cu totul deosebită, încălzită de armonia colindelor şi a imnurilor bizantine, interpretate de membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova. Mai mult decât atât, prezenţa şi arhiereasca binecuvântare a IPS Părinte Mitropolit Irineu a întărit girul de calitate pentru cele două realizări.

 Manifestarea a fost moderată de părintele Marius Resceanu, redactor-şef la studioul Logos al Radio Trinitas. Din echipa specialiştilor au făcut parte: IPS Părinte Mitropolit Irineu, prof. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei”, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, profesor în cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova, Florin Rogneanu, directorul Muzeului de Artă „Jean Mihail” din Craiova, prof. Ion Preda, profesor la Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, lect. univ. dr. Pavel Şopov, de la Facultatea de Litere din Craiova, secţia Pedagogie Muzicală, prof. Victor Şapcă, dirijorul Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi Cătălin Pîrvulete, programator IT. 

Agenda Ortodoxă – „locul sfinţirii planurilor noastre”

            În deschiderea manifestării, IPS Părinte Irineu a vorbit despre importanţa celor două lucrări prezentate: „Participăm astăzi la actul de naştere a celor două lucrări, Agenda Duhovnicească pe anul 2012 şi CD-ul cu muzică bizantină «Expresivitatea teologiei vindecării în teologia muzicii psaltice». Spunem naştere pentru că avem în faţă toate nevoinţele ce s-au depus la realizarea acestor publicaţii. Geneza tuturor lucrărilor noastre presupune multă strădanie, înţelepciune şi devotament. În limba arabă cuvântul scriitor se traduce prin «cel care naşte». Prin urmare, putem spune că artistul este un născător. Aşa se face că Editura noastră, coordonată de maica Miriam, reuşeşte să nască adevărate opere de artă”. Mitropolitul Olteniei a explicat totodată şi sensul duhovnicesc care se desprinde din folosirea Agendei Ortodoxe: „Agenda Ortodoxă reprezintă un timp care se derulează cu fiecare zi. În ea avem biserici, fresce şi mai ales sfinţi. De aici trebuie să învăţăm că fiecare zi a vieţii noastre nu este lipsită de importanţă, pentru că este ocrotită de un sfânt. Iată cât de important este calendarul creştin-ortodox. În casă, dacă ai calendarul pe perete, ai o protecţie multiplă pentru că sfinţii sunt prezenţi în viaţa ta şi prin numele lor. Sunt înscrişi acolo pentru a ne aduce aminte de ei, pentru a-i ruga să mijlocească mântuirea sufletelor noastre. Acesta este scopul calendarului şi bineînţeles al Agendei Ortodoxe, unde ne înscriem ceea ce avem de îndeplinit pentru ca toate dorinţele noastre cele bune, toate planurile noastre să fie sfinţite de sfântul zilei. Prin aceste însemnări aducem toate opţiunile noastre înaintea lui Dumnezeu, ca El să le sfinţească. Acesta este scopul Agendei noastre” 

În continuare, fiecare invitat a analizat, în perspectivă proprie, elementele constitutive ale Agendei Duhovniceşti şi CD-ului:

„Agenda pe anul 2012 reprezintă pentru noi încununarea unui an de muncă, cu multe greutăţi pe care am reuşit să le trecem cu credinţă şi rugăciune către Bunul Dumnezeu. Noutatea acestei lucrări, pe lângă realizarea grafică de excepţie, pe lângă interiorul ei care este atât de bine structurat, constă în posibilitatea transpunerii electronice a datelor persoanele, prin intermediul unei agende on-line. Ne dorim, ca şi la anul, să fim la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră prin alte lucrări la fel de frumos împodobite”. (Adrian Boldişor)

 „O adevărată operă de artă”

 „Colectivul condus de maica Miriam, care a realizat această lucrare, a gândit-o ca o relaţionare între Sângele Domnului şi acest auriu al Înălţării Sale. În momentul în care o deschizi, la interior, ai impresia că te afli în faţa unei hârtii de papirus cu fir de mătase. Este acea hârtie pe care se aşezau numai învăţăturile deosebite ale marilor gânditori ai lumii. Întâlnim aici un extraordinar mod de transpunere a ideilor, o perspectivă imagistică cu totul şi cu totul aparte. Este foarte greu să aşezi într-o pagină sfinţi, elemente decorative, elemente de arhitectură creştin-ortodoxă, în raport cu un monument. Soluţia a fost una extrem de ingenioasă. De aceea se poate afirma cu uşurinţă că ceea ce avem astăzi în faţă este o adevărată operă de artă care va rămâne normativă pentru istoria Bisericii din Oltenia”. (Florin Rogneanu) 

            „Am citit de curând un roman foarte interesant, scris de un laureat al Premiului Nobbel, Orhan Pamuk, un turc ce descrie lumea miniaturiştilor, arătând foarte frumos smerenia acestra. Cartea sa se potriveşte întru totul lucrărilor prezentate astăzi. Fiecare publicaţie apărută la Editura „Mitropolia  Olteniei” are personalitatea ei, vine cu ceva nou, care ne surprinde, aş putea spune unicat la nivel publicistic naţional. În spatele logicii estetice a fiecărei realizări publicistice stă o persoană cu totul deosebită, un artist în adevăratul sens al cuvântului, este vorba de maica Miriam Link. Cu toate acestea, la fel ca miniaturiştii din vechime, maica, cu o smerenie pe care o cunoaştem din cărţile vechi, nu apare nicăieri cu numele pe aceste cărţi. Iată de ce sunt valoroase aceste lucrări. Iată de ce valoarea lor trece dincolo de cuvinte, pentru că în realizarea lor se pune suflet, dăruire şi multă muncă”. (Pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu)           

            „Tot ceea ce s-a făcut s-a făcut în echipă. CD-ul pe care îl lansăm astăzi, ca şi cele de până acum, este rodul unei munci de echipă. În toate demersurile noastre ne-am consultat permanent cu IPS Părinte Irineu, pentru alegerea pieselor, a compozitorilor şi a modului de abordare a pieselor. Mulţumim Înalt Preasfinţiei Voastre pentru sprijinul acordat şi pentru investiţia pe care o faceţi în realizarea acestor proiecte. Mulţumim de asemenea echipei de la Editura «Mitropolia Olteniei», în special maicii Miriam care este sufletul acestor lucrări. Sfinţia sa, cu timp şi fără timp, prin talentul cu care este înzestrată, împleteşte foarte frumos tradiţia şi înnoirea spre folosul şi bucuria credincioşilor din Arhiepiscopia Craiovei”. (prof. Victor Şapcă)

             În cadrul lansării, psalţii Catedralei mitropolitane din Craiova au interpretat un buchet de cântări bizantine, desprinse din noul CD şi colinde tradiţionale ortodoxe. La final, Cătălin Pîrvulete a exemplificat practic, cu ajutorul unui video proiector, modalitatea de utilizare a Agendei on-line.

(Diacon Ioniţă Apostolache)

O nouă lucrare lansată de Editura „Mitropolia Olteniei”: „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”

Lucrarea „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”, apărută la Editura Mitropolia Olteniei, a primit joi, 8 decembrie, girul de calitate al specialiştilor. Cartea a fost lansată într-un cadru academic, în amfiteatrul „Iosif Constantin Drăgan” al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din Craiova. 

        Profesori, oameni de litere, studenţi şi cercetători craioveni s-au adunat în amfiteatrul Facultăţii de Drept, joi, 8 decembrie, pentru a participa la lansarea oficială a lucrării cu titlul „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”, autor prof. Adrian Boldişor. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

               „Lucrarea ne duce cu gândul la manuscrisele savantului Mircea Eliade”

Discuţiile au fost moderate de părintele lect. univ. dr. Adrian Ivan, cadru didactic la Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova. După o prezentare succintă abiografiei autorului, părintele Ivan a dat cuvântul IPS Irineu, care a subliniat faptul că, legătura dintre forma grafică în care este realizată cartea şi conţinutul acesteia sunt inseparabile şi formează un tot unitar: „Nu putem să adresăm decât cuvinte de laudă şi le mulţumim celor care s-au ostenit la Editura noastră. Prin strădania lor această carte a devenit o adevărată operă de artă”. Înalt Preasfinţia Sa a apreciat, de asemenea, stilul de cercetare în care a fost alcătuită lucrarea: „Scrierea este una cursivă, demnă de prezentarea grafică în care a fost aşezată. Ea ne trimite cu gândul la manuscrisele savantului român Mircea Eliade, alcătuite cu multă grijă şi dăruire. De aceea îl felicităm pe autor şi îi dorim să nu se oprească aici, ci să-şi înmulţească talantul”.

Părintele Ştefan Resceanu, profesor la disciplina Istoria Religiilor în cadrul Departamentului de Teologie, a remarcat, la rândul său, calitatea grafică a lucrării, menită să scoată în evidenţă mai pregnant conţinutul ei. Totodată, părintele profesor Resceanu a vorbit şi despre subiectul abordat în lucrare: „Adrian Boldişor urmăreşte să adune laolaltă ideile creştine, desprinse din gândirea savantului Mircea Eliade. Un lucru deloc uşor, dat fiind faptul că au existat voci care l-au aşezat pe acesta în diferite ipostaze sincretiste. Iată de ce, cartea d-lui Boldişor ar trebui să stea în biblioteca fiecărui teolog”. Totodată, profesorul Ionel Buşe, coordonatorul Centrului de Studii „Mircea Eliade” din Craiova a spus: „Lucrarea este fără îndoială o adevărată operă de artă, dată fiind forma grafică în care a fost realizată. Despre autor nu am putea spune decât că este un temerar. Publicarea unei asemenea cărţi la numai 31 de ani, este un act de mare curaj şi profesionalism”.

Autorul, profesor Adrian Boldişor, este directorul Editurii Mitropolia Olteniei şi cadru didactic la Departamentul Teologie al Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova. Lucrarea lansată reprezintă rodul studiilor doctorale la disciplina Istoria Religiilor, în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Remus Rus.

(Diacon Ioniţă Apostolache)