Colectivul redactional

PREȘEDINTE

ÎPS Acad. Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA,

Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei,

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova

Membru de Onoare al Academiei Române

DIRECTOR

Pr. Conf. univ. dr. ADRIAN BOLDŞOR

REDACTORI

Pr. Lect. univ. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE

Diac. drd. DORU MARCU

CORECTOR

Pr. Dr. CĂTĂLIN DAN

TEHNOREDACTOR VALENTIN CORNEANU