Pastorală la Naşterea Domnului Iisus Hristos 2013

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate Praznicul iubirii lui Dumnezeu pentru întreaga creaţie, îngeri şi oameni. În această zi de 25 decembrie, Fiul lui Dumnezeu cel veşnic S-a făcut om pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. Momentul binecuvântat a fost plămădit de patriarhii de demult, a fost profeţit de proorocii şi drepţii Vechiului Testament, care au dorit să-l vadă, dar care s-a împlinit pentru noi la Betleem. Astfel, Dumnezeu a rânduit să Se arate în trup pe pământ şi să petreacă împreună cu noi, atunci când El a binevoit.