Opus Discipulorum, Simpozion Naţional Studenţesc, ediţiile V-VI, Tismana, 2013-2014

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, ISSN 2393-0845, ISSN-L 2393-0845

Integrat într-o frumoa­să tradiţie, promovată şap­te ani la rând în ca­drul Facultăţii de Te­o­lo­gie din Craiova, „Opus disci­pu­­lorum” sau Lucrarea Uce­ni­ci­lor oferă mediului teologic ro­­mânesc o bogată analiză aca­de­­mică asupra ultimelor teme o­magiale, promovate de-a lungul anilor 2013 şi 2014 în sânul Bi­sericii Ortodoxe Române. Volumul de studii a fost publicat cu gi­rul Arhiepiscopiei Craiovei, al Fa­cultăţii de Teologie din Cra­io­va şi al Centrului de Studii Teo­lo­gice şi Interreligioase din Craiova” Arhid. Ioniţă Apostolache