Pr. Lect. Dr. Bîrnea Ion, Muzica bisericească din Oltenia în secolele ale XIX-lea şi al XX-lea

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-606-731-007-8

„Educaţia muzicală în ţara noastră a început din timpuri străvechi. Nu încape îndoială că începuturile învăţământului muzical bisericesc din Oltenia trebuie căutate în vechile mânăstiri. Secolele XIX-XX au adus multe înnoiri în muzica bisericească, de la reforma muzicii psaltice (1814). Înfiinţarea în Oltenia a multor şcoli muzicale bisericeşti, înfiinţarea Seminariilor, a şcolilor de cântăreţi, introducerea masivă a cântării corale în biserică, alături de cea omofonă, apariţia corurilor bisericeşti, numărul impresionant de manuscrise şi tipărituri muzicale bisericeşti, toate acestea ne arată prodigioasa activitate muzicală a oltenilor.” Autorul