Ion Popescu, Revelaţia dumnezeiască ca posibilitate şi revelaţia dumnezeiască ca realitate şi istoricitate. Comentariu dogmatic

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-606-731-013-9

Raportul dintre Dumnezeu şi lume, înţelegând prin lume materia cosmică şi omul, a fost, este şi rămâne una dintre marile probleme ale gândirii umane din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Lucrarea de faţă adună mai multe subiecte teologice dezbătute de autor din punct de vedere dogmatic.