Ion Reşceanu, Familia în Vechiul Testament

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, ISBN 978-973-1794-87-7

„Lucrarea cu titlul „Familia în Vechiul Testament”, aparţinând pr. lect. dr. Ion Resceanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a fost publicată la Editura Mitropolia Olteniei. Prin conţinutul ei inedit, cartea se recomandă cu succes tinerilor teologi, interesaţi de studierea conţinutului Sfintei Scripturi. Această lucrare era cu atât mai necesară, cu cât în literatura de specialitate în limba română nu se găsesc decât puţine articole şi studii. Aşadar, această lucrare este o operă originală şi actuală, bine documentată şi accesibilă deopotrivă, atât de necesară şi utilă tuturor cititorilor cărţilor Sfintei Scripturi.” Lect. Ion Sorin Bora