Mihai Ciurea, Limba Greacă Neotestamentară. Koine Dialektos, 2016

„Limba greacă este una dintre cele mai importante limbi indo-europene, denumire care stă la baza majorităţii limbilor vorbite astăzi în Europa, dar şi a unor limbi vorbite în Asia. Toate cărţile Noului Testament au fost scrise în limba greacă a dialectului comun considerat de majoritatea exegeţilor drept un minunat vehicul de care s-a servit providenţa divină pentru răspândirea mesajului evanghelic în lume.” Autorul

 

Lucrarea de faţă adună cursurile autorului predate la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, disciplina Limba Greacă Veche.