Mihai Ciurea, Limba Greacă Neotestamentară. Koine Dialektos

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, ISBN 978-606-731-019-1

„Limba greacă este una dintre cele mai importante limbi indo-europene, denumire care stă la baza majorităţii limbilor vorbite astăzi în Europa, dar şi a unor limbi vorbite în Asia. Toate cărţile Noului Testament au fost scrise în limba greacă a dialectului comun considerat de majoritatea exegeţilor drept un minunat vehicul de care s-a servit providenţa divină pentru răspândirea mesajului evanghelic în lume.” Autorul

Lucrarea de faţă adună cursurile autorului predate la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, disciplina Limba Greacă Veche.