Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva hristologică. Bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti, ediţia a doua

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, ISBN 978-606-731-000-9

„Antropologia ocupă dintotdeauna un loc important în practica şi doctrina Bisericii Ortodoxe. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie arată că fiecare om se bucură de o cinste deosebită din partea lui Dumnezeu. Lucrarea P.C. Pr. Nicolae Răzvan Stan răspunde foarte bine provocărilor lumii contemporane, reuşind să scoată în evidenţă liniile definitorii ale antropologiei hristologice. Tema este extrem de importantă şi de actualitate şi mai puţin tratată în teologia românească.” Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Radu