Adrian Boldişor, Istoria Religiilor. Religiile Antice

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-606-731-008-5

Din cele mai vechi timpuri şi pe toată suprafaţa pământului, istoria a consemnat faptul că popoarele lumii au avut idei religioase mai mult sau mai puţin închegate. În zilele noastre cercetătorii s-au specializat din ce în ce mai mult în anumite religii şi foarte puţini sunt cei ce se încumetă să le abordeze pe toate în mod sistematic. Lucrarea de faţă tratează succint marile religii ale lumii antice, însumând prelegerile autorului predate la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.