Pr. Adrian Ivan, Predici şi Îndrumări Omiletice

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-606-731-012-2

„Predica rămâne unul din examenele pe care preotul le susţine neîntrerupt de-a lungul misiunii sale, aşadar pregătirea pentru aceasta este continuă. Cu fiecare predică, se înfăţişează în faţa conştiinţei lui şi în faţa conştiinţei tuturor celor din Biserică. 

Volumul de faţă cuprinde mai multe predici dispuse pe genuri omiletice, cele mai cunoscute dintre acestea, precum şi unele comentarii omiletice, în încercarea de a descrie specificul fiecărui gen omiletic în parte.” Autorul