Pr. Adrian Ivan, Logos Parainetikos. Principii parenetice în Omiliile la Matei şi în alte scrieri ale Sfântului Ioan Gură de Aur

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-606-731-011-5

Subiectul lucrării este în fapt un frumos angajament faţă de cel mai mare predicator al Bisericii Răsăritene, dat fiind contextul anului omagial 2015, în care viaţa şi opera Sf. Ioan Gură de Aur au fost vizate în mod direct. În acest sens, părintele Adrian Ivan îşi asumă dintru început o mare responsabilitate, pe care o duce la bun sfârşit cu succes. Cele peste 380 de pagini fac dovada unei aplecări profunde asupra stilului parenetic desprins din celebrele „Omilii la Matei” şi din alte scrieri semnate de marele ierarh antiohian. 

În alte cvinte, Cartea „Logos Parainetikos”, semnată de pr. conf. dr. Adrian Ivan, reprezintă o contribuţie esenţială în domeniul omileticii ortodoxe, descoperind în mod pertinent şi argumentat o cale de tradiţie şi totodată un specific incontestabil al Bisericii noastre.” Arhid. Ioniţă Apostolache