PS Emilian Lovişteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Teologie şi Istorie Bisericească. De la Sfintele Taine la sfinţirea omului

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, ISBN 978-973-1794-99-0

„În cuprinsul volumului de faţă am tratat şi actualizat importanţa Sfintelor Taine în viaţa creştină, legătura Sfinţilor Bisericii cu spaţiul românesc deschis spre universal, călătoria persoanei umane şi înveşmântarea vieţii în comuniune de dragoste şi dialog, precum şi mărturisirea lui Dumnezeu prin credinţă, fapte bune şi rugăciune. Avem nădejdea că temele propuse spre lectură şi analiză vor umple sufletele cititorilor de bucuria prezenţei harului Duhului Sfânt în cuvinte şi fapte ce alcătuiesc şi dinamizează istoria Bisericii strămoşeşti.” Autorul