Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan (editor), Demnitatea şi libertatea persoanei umane: abordare interdisciplinară

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, ISBN 978-606-14-1096-5, ISBN 978-606-731-003-0

„Volumul de faţă, printr-o abordare multidisciplinară, încearcă să creeze cadrul teoretic şi să ofere perspectivele practice ale definirii şi manifestării demnităţii şi libertăţii umane. Nădăjduind că abordările şi analizele care ne stau înainte vor constitui un plus adus înţelegerii tainei şi menirii persoanei umane, rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse în inimile noastre ale tuturor, autori şi ctitori, lumina Sa dumnezeiască pentru ca să ne putem vedea şi cinsti unul pe altul, şi împreună să privim pe toţi oamenii de pe faţa pământului ca fiinţe create după chipul Său cel dumnezeiesc, a căror menire şi chemare este de a ne înălţa la demnitatea şi libertatea de fii ai lui Dumnezeu Tatăl şi fraţi ai Domnului nostru Iisus Hristos” Editorul.