Prohodul Maicii Domnului

 

Prohodul Maicii Domnului

 „Şi noi, prin acest Prohod, ne străduim să aducem cântări de laudă Maicii Domnului şi să purtăm în evlavie şi smerenie preasfântă icoana ei în procesiune în jurul bisericii. Deşi în aceste imne ne exprimăm tânguirea şi întristarea, totuşi Preacurata Fecioară ne îndeamnă să nu plângem, ci să ne bucurăm că, odată înălţată la ceruri, va fi mai aproape de Fiul şi Dumnezeul ei, pe Care cu mai multă înlesnire Îl va ruga să Se milostivească spre noi.” (Prof. Univ. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei)