Viaţa şi slujba Vecerniei, Utreniei şi Acatistului Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

 

Viaţa şi slujba Vecerniei, Utreniei şi Acatistului Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici

 Slujbele Vecerniei şi Utreniei au menirea să ne arate calea desăvârşirii, drumul spre teologia adevărată şi spre comuniunea cu Dumnezeu, în Duhul Sfânt. Aceste slujbe pregătesc pe credincios să întâmpine lumina slavei lui Dumnezeu, aşa cum au fost pregătiţi păstorii la Naşterea Domnului. De fapt, aceste cântări şi rugăciuni cuprinse în rânduiala Bisericii sunt o continuare a slujirii profetice a Mântuitorului în Biserică. Evident, alcătuirea lor este o lucrare a Sfântului Duh, care încă de la începutul Bisericiişi, apoi odată cu înflorirea monahismului, s-a adeverit a fi vocea Scripturii lui Dumnezeu către poporul Său. Astfel, cei ce se roagă în Biserică la ceas de seară, de dimineaţă şi la alte momente din timpul zilei îşi pun sufletul în acord şi armonie cu voia lui Dumnezeu. Deci, prin slujba Sfântului Irodion, nu numai călugării, ci şi mirenii se hrănesc şi se adapă duhovniceşte, vindecându-se de bolile sufleteşti şi trupeşti. (Prof. Univ. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei)

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Pret: 22 RON – Coperta IV