Pastorală la Naşterea Domnului 2009

 

Pastorală la Naşterea Domnului 2009

 În această sărbătoare luminată, întreaga creştinătate prăznuieşte Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, pe care Îl mărim ca pe Împăratul şi Dumnezeul nostru. Astfel, Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu Se face Fiu al Omului, descoperind lumii iubirea şi bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu.