Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2017

Adevărul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos este prin excelenţă o realitate incontestabilă. După suferinţele îndurate pentru noi, după răstignirea şi moartea pe cruce, Domnul nostru Iisus Hristos a înviat şi S-a arătat ucenicilor Săi. Această reîntâlnire a Domnului în împrejurări atât de deosebite şi neaşteptate i-a surprins nespus de mult pe apostoli, care nu se aşteptau la un astfel de eveniment. Ei au fost primii care, confruntaţi cu realitatea Învierii, n-au reuşit să-şi stăpânească uimirea şi emoţiile sufleteşti. Pentru ei şi pentru noi, Domnul Hristos a înviat cu adevărat şi nu mai moare, deschizând calea spre o viaţă nouă care nu cunoaşte nici suferinţa, nici moartea. Această minune a Mântuitorului ne încurajează şi pe noi să credem că datorită Lui am dobândit un loc în Cer şi în Împărăţia lui Dumnezeu. (II Corinteni 5, 1-5)