Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 2018

Din nou Sărbătoarea Crăciunului atinge inimile noastre cu o frumuseţe negrăită. Iarăşi ne copleşeşte bucuria colindelor şi ne înduioşează faptul că Dumnezeu se face Prunc, pentru ca noi să credem în El şi să-L iubim. El se face Prunc şi se pune cu încredere în braţele noastre, spunându-ne: „ştiu că strălucirea şi măreţia Mea te înspăimântă. Ei bine, pentru ca să nu te înfricoşezi, Eu vin deci la tine ca Prunc, pentru ca tu să poţi să Mă primeşti şi să Mă iubeşti”.