Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2019

Este adevărul desăvârşit al credinţei noastre creştine, propovăduită de Sfinţii Apostoli în toată lumea ca parte esenţială a tainei pascale încă de la începuturile creştinismului, cum precizează Sfântul Apostol Pavel: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece”. Prin moartea şi Învierea Sa, Domnul Hristos ne-a eliberat de păcat prin Cruce şi ne-a chemat prin Înviere la o viaţă nouă:   „precum El a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii”. În afară de aceasta, Mântuitorul Hristos înviat este începutul şi izvorul învierii noastre viitoare, cum scrie Sfântul Apostol Pavel:   „Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia”.