Proloagele, Viețile sfinților și cuvinte de învățătură pe lunile ianuarie și februarie, Craiova, 2010

 

Proloagele , Viețile sfinților și cuvinte de învățătură pe lunile ianuarie și februarie, Craiova, 2010

Primul număr al „Proloagelor”  (Vieţile sfinţilor şi cuvinte de învăţătură) pe lunile ianuarie şi februarie a fost tipărită cu binecuvântarea IPS Irineu. Prima ediţie a apărut cu binecuvântarea mitropolitului Nestor Vornicescu şi a fost diortosită şi îmbogăţită de arhimandritul Benedict Ghiuş. Aşa cum notează IPS Irineu în ediţia de faţă, „corectată, îndreptată, completată şi revizuită de noi după ediţia publicată de vrednicul de pomenire mitropolitul Nestor, înaintaşul nostru, urmăreşte să prezinte frumuseţea duhovnicească a cuvintelor descoperite de Dumnezeu sfinţilor săi, precum şi frumuseţea limbii literare vechi, limba vechilor cazanii, cum spunea poetul”.

„Proloagele” sunt scrieri duhovniceşti şi, în aceeaşi măsură, literare, care au fost folosite şi cinstite de-a lungul timpului de credincioşii ortodocşi de la noi din ţară, alături de „Psaltire”, „Ceaslov” şi „Vieţile Sfinţilor”. Citite atât în Biserică, cât şi în şcoli, aceste scrieri au fost mereu un bun prilej pentru credincioşi de a cunoaşte vieţile sfinţilor şi, mai ales, de a le urma exemplul de sfinţenie. „Deci, „Proloagele” ne pun înaintea ochilor adevărate modele de viaţă sfântă, de nevoinţe pastorale ale sfinţilor ierarhi, ne vorbesc despre suferinţele mucenicilor, despre dorul după Dumnezeu al pustnicilor şi al sfintelor femei, despre starea către care trebuie să tindă creştinul, în efortul său duhovnicesc. În felul acesta, fiecare zi a anului este sfinţită prin prăznuirea unor evenimente sau a unor oameni de seamă din istoria mântuirii”, reiese din „Cuvântul Înainte” semnat de Mitropolitul Olteniei.

Alături de sărbătorile şi vieţile sfinţilor cinstiţi în lunile ianuarie şi februarie, în acest volum al „Proloagelor” se găsesc şi cuvinte de învăţătură din „Scara” Sfântului Ioan Scărarul, din „Pateric”, din „Limonariul” Sfântului Ioan Moshu, precum şi din operele Sfinţilor Ioan Gură de Aur, Efrem Sirul sau Grigorie cel Mare.

Într-o prezentare grafică de excepţie, ce scoate în evidenţă frumuseţea, vechimea şi, mai ales, învăţătura duhovnicească specifică acestor texte, „Proloagele” reprezintă un îndemn către credincioşi pentru a lectura „cu inima şi cu mintea aceste pagini” în drumul lor „spre asemănarea cu sfinţii cei bineplăcuţi lui Dumnezeu, în urcuşul lor duhovnicesc”, după cum notează IPS Irineu. 

Adrian Boldişor, Ziarul “Lumina”, 28 ianuarie 2011

 

Pret: 85 RON – coperta IV