Mihai CIUREA, Epistola sobornicească a Sfântului Iuda. Introducere, traducere, comentariu și teologie

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-606-731-051-1

Lucrarea cu titlul Epistola sobornicească a Sfântului Iuda: introducere, traducere, comentariu și teologie (Ed. Mitropolia Olteniei, 2018) reprezintă o analiză detaliată a uneia dintre cele mai scurte scrieri (25 de versete)  și, potrivit unei formulări deja clasice, „celei mai neglijate cărți ale Noului Testament” (cf. D. J. Rowston). Astfel, ea acoperă o lacună existentă în literatura teologică de specialitate și se înscrie în rândul preocupărilor mai noi ale exegeților bibliști, atenți la punerea în valoare a corpusului Epistolelor sobornicești. Interesul față de un asemenea text inspirat constă în primul rând în cele aproximativ zece subiecte noi pe care le abordează în mod unic în literatura neotestamentară și, de asemenea, în problematica pe care o expune, cu privire la cei care au tulburat dintotdeauna liniștea comunităților creștine: agitatorii, pseudoprofeții impostori, ereticii schismatici, în ultimă instanță sectanții.  Volumul se articulează pe trei părți esențiale, așa cum se anunță încă din subtitlul scrierii: o parte isagogică ce atinge principalele puncte legate de paternitatea, autoritatea, structura și datarea scrierii, o parte mai consistentă concretizată într-un comentariu foarte elaborat al textului propriu-zis (verset cu verset, am putea spune chiar cuvânt cu cuvânt), precedat de fiecare dată de o traducere adecvată a textului de bază grecesc (evidențiat și el la începutul fiecărei secțiuni, în coloane bilingve) și, de asemenea, o parte finală care pune în valoare principalele teme teologice ale scrisorii (învățătura trinitară, cea eshatologică, anghelologică, soterologică etc.). Prin metodele de analiză folosite, comentariul se constituie într-un instrument de lucru foarte util pentru specialiștii bibliști și istorici, un ghid avizat pentru preoții și credincioșii interesați de lectura și istoria scrierilor sfinte ale Noului Testament, de reflecția asupra acestor texte, precum și de înțelesul lor profund teologic.