Pr. Lector Dr. Ioniţă Apostolache şi Prof. Hermina Maria Apostolache, Mireasa Luminii. Imne din Bisericile Siriene, închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, ISBN 978-606-731-068-9

Între lucrările de referinţă apărute la Editura „Mitropolia Olteniei” , în anul 2019, se numără şi valoroasa traducere cu titlul: Mireasa Luminii. Imne din Bisericile Siriene, închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, însoţită de binecuvântarea şi Cuvântul înainte al IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Traducerea a fost realizată după versiunea în limba engleză a cunoscutului Profesor Sebastian P. Brock. Textul lucrării abordează o temă foarte importantă din punct de vedere teologic şi cu precădere dezvoltată în tradiţia Bisericii Orientale: învățătura despre Maica Domnului. Traducători sunt Pr. Lect. Dr. Ioniţă Apostolache, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova şi Hermina Maria Apostolache, Profesor de limba engleză.

Traducerea aceasta, închinată Maicii Domnului, cuprinde de asemenea o vastă bibliografie, folositoare unei cercetări mai în detaliu pe tema Theotokiei, specifică Bisericii Orientale. În conţinutul ei bogat în imagini şi valenţe teologice, lucrarea reprezintă un real câştig pentru literatura patristică românească, mai ales pentru cea care studiază pe autorii patristici de limbă siriacă. Este de asemenea de menţionat faptul că această frumoasă realizare teologică completează o iniţiativă mai veche a Facultăţii de Teologie din Craiova, legată implicit de colaborarea cu marele profesor şi siriacist de la Oxford, Sebastian P. Brock. O contribuţie foarte importantă în realizarea acestui proiect a avut-o şi Pr. Prof. Jacob Tekeparambil, directorul SEERI, care a dat acordul pentru traducerea lucrării.