Pr. Conf. Dr. Picu OCOLEANU; Pr. Conf. Dr. Constantin BAJAU (coord.): Viaţă duhovnicească şi cercetare teologică. Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice a Şcolii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim” din Craiova

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-973-731-054-2

Prezentul volum adună contribuțiile studenților doctoranzi întruniți în prima sesiune de comunicări științifice a Școlii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim” din Craiova. Cartea are două mari părți: Dogmă și ethos în scrierile Sfinților Părinți și a gânditorilor religioși moderni și Misiunea Bisericii în ziua de azi.

În cea dintâi parte sunt abordate probleme teologice din operele unor Sfinți Părinți precum Apologeții greci, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Simeon Metafrastul sau privind viața duhovnicească de la Sf. Munte Athos.

Cea de-a doua parte tratează probleme actuale de misiologie precum relația dintre fenomenele de ordin religios și conștiința umană, respectiv dintre misiunea creștină și migrație sau inculturație.