Simpozion Naţional Studenţesc Nr. III – Fundamentele biblice ale Crezului Niceo-Constantinopolitan, repere istorico-dogmatice

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2011, ISBN 978-973-1794-51-8

Simpozion Naţional Studenţesc Nr. III
– Fundamentele biblice ale Crezului
Niceo-Constantinopolitan,
repere istorico-dogmatice

După cum se ştie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2010 drept an al „Simbolului de credinţă”, datorită celor 1685 de ani de la întrunirea primului Sinod Ecumenic de la Niceea din 325, când au fost formulate primele şapte articole. Evident, răspunsul pozitiv Al Facultăîţilor de Teologie, al profesorilor şi al studenţilor, se înscrie pe linia acestor recomandări ale Sfântului Sinoade a comemora anul acesta Crezul Niceo-Constantinopolitan. Tema, deci, a fost foarte generoasă şi de o mare importanţă pentru credinţa noastră ortodoxă şi pentru istoriografia bisericescă universală.

Click mai jos pentru deschiderea lucrarii.

Fundamentele biblice ale Crezului Niceo-Constantinopolitan