Teologie și viață isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, ISBN 978-973-1794-41-9

Teologie şi viaţă isihastă în opera
Sfântului Grigorie Palama

Lucrarea, tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost îngrijită şi coordonată de părintele conf. univ. dr. Picu Nelu Ocoleanu, titularul Catedrei de teologie morală din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, şi părintele asist. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, cadru didactic la aceeaşi facultate. Cartea reuneşte lucrările susţinute în cadrul simpozionului internaţional cu titlul „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama” organizat la Mănăstirea Tismana în perioada 11-14 noiembrie 2009.

Între paginile volumului se găsesc nume importante ale teologiei din ţară şi din străinătate, ce şi-au adus aportul la redactarea celor cinci secţiuni: Theologia, Mystica, Homiletica, Philosophia şi Historia. Referitor la importanţa acestei lucrări, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu a spus: „Prezentul volum, care adună o mare parte din prelegerile susţinute în cadrul simpozionului, nu îşi propune, astfel, să fie un compendiu de teologie palamită, ci mai curând un punct de focalizare de la care să se meargă mai departe în cercetarea teologică românească a operei Sfântului. Aceasta este, în definitiv, logica după care a fost gândit simpozionul teologic al Facultăţii de Teologie din Craiova încă de la prima sa ediţie, după care sperăm că el va continua pe mai departe, începând chiar cu proxima sa ediţie dedicată operei teologice şi filosofice a Sfântului Dionisie Areopagitul”.

Cititorii volumului „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama” vor avea ocazia să facă cunoştinţă cu principalele direcţii şi idei dogmatice, mistice, omiletice, filosofice şi istorice, desprinse din teologia palamită. Lucrarea, de înaltă ţinută academică şi publicată în condiţii grafice de excepţie, va fi completată de următorul volum, cu studii conturate în direcţia gândirii unui alt Sfânt Părinte al Bisericii noastre: Dionisie Areopagitul.

Adrian Boldişor, Ziarul „Lumina”, 11 mai 2011

Click mai jos pentru deschiderea lucrarii.

Teologie si viata isihasta in opera Sf. Grigorie Palama

Pret: 40 RON – coperta IV