PARADIGMA CREŞTINĂ A UNEI EUROPE UNITE. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi

Ed. Mitropolia Olteniei/Universitaria, Craiova, 2017, ISBN 978-606-731-032-0, ISBN 978-606-14-1213-6

Educaţia religioasă reprezintă, la modul cel mai concret şi autentic, elementul esenţial de formare şi manifestare a persoanei în societate. Ea rezidă din lucrarea harului Duhului Sfânt, Vistierul bunătăţilor care „pretutindenea este şi pe toate le împlineşte”, fiind dintotdeauna inclusă în viaţa şi experienţa Bisericii. De aceea, atunci când, prin Taina Sfântului Botez, dăm la o parte de pe ochii minţii solzii necunoştinţei şi întunericul păcatului, Mângâietorul pătrunde până în cele mai tainice unghere ale sufletului nostru, altoind în noi „lumina adevărului”. Întreaga Sa lucrare o împlineşte însă treptat, zidind întru înlăuntrul nostru, cărămidă cu cărămidă, altarul cel nefăcut de mână al slavei Sale, în aşa fel încât din „oameni vechi” şi fără de minte să ne facem „oameni noi, reînnoiţi prin cunoaşterea Ziditorului”.[1] În consecinţă, pentru a dobândi o imagine completă asupra „valorilor, exigenţelor şi finalităţilor” din educaţia religioasă, trebuie să avem mai întâi în vedere darurile şi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii (…)

Lucrările Simpozionului Internaţional „Paradigma creştină a unei Europe unite. Educaţia religioasă: valenţe, exigenţe, finalităţi”, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova în perioada 3-4 noiembrie 2015, aduce laolaltă studii şi cercetări din domeniul juridic, pedagogic şi nu în ultimul rând, teologic. Iniţiativa este una extrem de necesară, date fiind încercările prin care a trecut disciplina Religie în ultimii ani. Sub această perspectivă de ansamblu, cu date tehnice, expertize, justificări şi experienţe profesionale, lucrarea de faţă încearcă să ofere soluţii şi rezolvări unei probleme de actualitate din viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti. În situaţia dată, lucrarea celor care, din convingere şi datorie creştinească, au luat poziţie pentru întărirea statutului educaţiei religioase se face la modul concret lucrare de mărturisire, împlinind astfel cuvintele Mântuitorului Hristos: „oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”.[2]

 (IPS Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei)


[1] Ef. 4, 22.

[2] Mt. 10, 32-33.