Ioniță Apostolache, Hristologie şi mistică în teologia siriană (teză de doctorat)

Ed. Mitropolia Olteniei, Ed. Cetatea de Scaun, Craiova/Târgovişte, 2014, 351 p.; ISBN: 978-606-537-252-8; ISBN: 978-973-1794-94-5

Lucrarea cu titlul „Hristologie şi mistică în teologia siriană” a fost elaborată sub coordonarea IPS Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa, în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova. Pe întreg parcursul acestei cercetării am încercat să aducem laolaltă elemente inedite, de ordin doctrinar, definitorii unei teologii mai puţin analizate în spaţiul românesc. Studiul întreprins a însumat descoperirea celor mai de seamă concepte și simboluri de factură hristologică, mistică şi chiar hristologico-mistică, din spaţiul Bisericii Siriene. Importanţa acestora este una de ordin general, întrucât cele mai multe dintre ele se găsesc integrate organic în spiritualitatea tradiţiei orientale. La acest proces de formare au contribuit din plin operele teologice şi poetice ale Părinţilor şi scriitorilor sirieni care s-au diferenţiat identitar de influenţele iudaice şi pe alocuri elenizatoare, configurând astfel blazonul acestui areal. Pentru a oferi un ancadrament cât mai complex asupra cercetării noastre, ne-am folosit de mai multe delimitări istorico-doctrinare, majoritatea acreditate academic de specialiştii în domeniu. În acest sens, am avut în vedere: (1) perioada primară – până la sfârşitul anului 400, (2) perioada controverselor hristologice – secolele V-VI , (3) perioada marilor mistici – secolele VII-VIII şi (4) autorii următori