† Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, ISBN 978-973-1794-31-0

Iisus Hristos este aceleaşi, ieri şi azi şi în veac

Doctrina Bisericii noastre ortodoxe se bazează pe datele Sfintei Scripturi şi ale Tradiţiei şi mai ales pe Regula de credinţă sau Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan.

Cuvântul lui Dumnezeu, Persoana născută din veci din Tatăl, a fost înţeles totdeauna ca Unul, nevăzut, Cel ce ni Se face cunoscut întreg prin tot ceea ce El a făcut pentru mântuirea noastră. Tot ceea ce există îşi are raţiunea în El şi fără El nimic nu s-a făcut din cele ce sunt. Din acest punct de vedere, în Fiul lui Dumnezeu înomenit ni se deschide dragostea nesfârşită şi libertatea în Dumnezeu, în care creaţia însăşi îşi depăşeşte starea ei de a fi supusă schimbării.

Click mai jos pentru deschiderea lucrarii.

Iisus Hristos este Acelasi, ieri si azi si in veac

 Preturi:

– format mare – 69 RON – coperta III

– format mare cu toc – 72,5 RON – partea de jos a tocului

– format mic cu toc – 114 RON  – partea de jos a tocului