Pr. lect. univ. dr. ION RESCEANU (coordonator), Arta iconografică în contemporaneitate, 2018

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-606-731-050-4

Volumul reprezintă o colecție de studii și articole susținute în cadrul manifestării științifice Arta iconografică în contemporaneitate, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova în colaborare cu Biblioteca județeană Alexandru și Aristia Aman Dolj ca parte a Conferinței internaționale Stat și societate în Europa, ediția a IX-a, Craiova, 25 octombrie-2 noiembrie 2016.  Volumul a fost realizat în contextul declarării anului 2017 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „ Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”. Acesta are un conținut eclectic, reunind un număr însemnat de studii și articole al căror conținut variat abordează o largă paletă tematică ce pornește de la originea și teologia icoanei, până la pictura murală bisericească și tehnicile de restaurare aferente acestora, și de la canoanele artistice ale Bisericii, până la evoluția, estetica și actualitatea artelor plastice în contemporaneitate.