Pr. lect. univ. dr. ION RESCEANU (coordonator), Martiriu şi mărturisitori ai dreptei credinţe în perioada 1948-1989, 2018

Ed. Mitropolia Olteniei, 2018, ISBN 978-606-731-053-5

Volum colectiv include articolele susținute în cadrul manifestării ştiinţifice Martiriu și mărturisitori ai dreptei credințe în perioada 1948-1989, organizată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova în colaborare cu Biblioteca judeţeană Alexandru şi Aristia Aman Dolj ca parte a Conferinţei internaţionale Politics, Diplomacy, Culture, Editia a III-a, Craiova, 8-9 iunie 2017. Manifestarea a fost realizată în contextul declarării anului 2017 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. Astfel, volumul reunește o serie de studii care vizează problematica mărturisirii credinței ortodoxe, a provocărilor, constrângerilor și suferințelor inerente acesteia de la noi din țară (inclusiv Basarabia) din timpul regimului comunist, aducând în prim plan și mărturia dată în spiritul apărării dreptei credințe și demnității umane de numeroși teologi, preoți și monahi care au suferit din pricina prigoanei comuniste (Ilarion Felea, Nicolae Steinhard, Dumitru Stăniloae, Constantin Sârbu, Ioan Sabău ș.a.).