Pr. ADRIAN CRISTIAN MAZILIŢA, Cultura muzicală religioasă din Mehedinţi în secolele XIX-XX, 2015

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, ISBN 978-606-731-017-7

Este o lucrare de sinteză asupra contextului istoric al dezvoltării culturii muzicale mehedinţene, din perspectiva aducerii în actualitate, cu analize pe bază de documente şi manuscrise a unei perioade de înflorire a cântării psaltice şi corale religioase, precum şi a vieţii muzical-sprituale în secolele XIX-XX, cu trimiteri la izvoarele şi reverberaţiile acesteia în cultura muzicală românească.

Lucrarea cuprinde cinci capitole cu documentare istorică asupra principalelor momente care au marcat evoluţia culturii muzicale bisericeşti până în sec. al XIX-lea. (Cap. I), şcolile de cântăreţi bisericeşti care au fiinţat în acest judeţ (Gura Motrului, Cerneţi, Drobeta Turnu-Severin) şi amplitudinea cântării religioase în acest spaţiu (Cap. II), manuscrisele psaltice din Mehedinţi, constituite în valoroasele fonduri ale Bibliotecii I.Gh. Bibicescu ale Arhivelor Naţionale din Drobeta Turnu-Severin, precum şi în fonduri particulare (Cap. III) şi concretizate în analiza manuscrisului unicat nr. 9/1751, de la Arhivele Naţionale din Drobeta Turnu-Severin, unde sunt tratate aspecte inedite din teoria veche a muzicii bizantine, ca: metrofonie şi paralaghie,  modurile mediane, sistemul trohos şi erminia despre tererem–uri  cu o abordare teologică a acestui gen de cântare al idiomului calofonic numit: cratima (Cap. IV), iar ca notă particulară a reflectării conţinutului tematic, în Cap. V se prezintă activitatea societăţilor corale şi a corurilor bisericeşti din Drobeta Turnu-Severin şi Orşova până la jumătatea secolului XX.