Gheorghe Istodor, Teologie și știință

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2022

Teologia și știința reprezintă două adevărate universuri ale cunoașterii, referitoare la Dumnezeu și la lume. Ele au în egală măsură puncte de apropiere, cât și elemente ce le particularizează.

Cu privire la primul aspect, avem cercetarea și deturnarea acesteia. Atât teologia- în dimensiunea academică- cât și științele- materiei și vieții-, utilizează cercetarea obiectivă cu ajutorul nemijlocit al rațiunii. În privința deturnării cercetării, pericolul pentru teologie este reprezentat de erezie, iar pentru știință de ideologie.

Cu privire la cel de-al doilea aspect, avem diferențe în ceea ce privește obiectivele și mijloacele celor două domenii fundamentale ale cunoașterii umane . În ceea ce privește obiectivele științei, ele slujesc descrierii Universului, pe când teologia este singura în măsură să interpreteze datele științifice în lumina Adevărului. În ceea ce privește mijloacele, știința utilizează experimentul ca specificitate a demersului științific iar teologia folosește înțelegerea și mărturisirea, ca premisă a cunoașterii lui Dumnezeu și a creației, plecând de la datele Revelației.

Raportul între Teologie și Știință se poate îmbogăți prin dialogul deschis și competent între acestea și poate face ca știința să intuiască pe Cel ce este dincolo de cele cercetate, iar teologia să valorizeze și mai mult creația, ca „rod” al Creatorului, cu ajutorul descrierii științifice autentice a realității.