Fairy von Lilienfeld, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006, ISBN (10) 973-7763-20-3, ISBN (13) 978-973-7763-20-4

Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei

Fairy von Lilienfeld demonstrează în acestă colecţie de studii că monahismul pustiei şi monahismul în general nu reprezintă nicidecum rezultatul unor influenţe externe exercitate de mediul ambiant elenistic, ci că acesta este un fenomen tipic eclezial, evoluând din fenomenul profetismului itinerant, al didascaliilor-profeţi şi apostoli care, în Biserica veche, călătoreau din cetate în cetate propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu aşa cum este ea prezentată în cuvintele Mântuitorului redate cu precădere în Evangheliile sinoptice. (Picu Ocoleanu)