Scrieri ale „călugărilor sciţi” daco-romani din secolul al VI-lea

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006, ISBN (10) 973-7763-16-5, ISBN (13) 978-973-7763-16-7

Scrieri ale „călugărilor sciţi” daco-romani din secolul al VI-lea

Nu ne gândim la o expunere completă a împrejurărilor în care s-a produs intervenţia „călugărilor sciţi” sau daco-romani în dezbaterea hristologică la începutul sec. Al VI-lea şi a multelor probleme, încă nedeplin clarificate, referitoare la persoanele şi la modul în care s-a produs intervenţia lor.

Vom da numai o schiţă generală a acestor împrejurări şi o sumară prezentare a luptei lor pentru a-şi impune formula dogmatică.