Sfântul Vasile cel Mare, Învăţătură către fiul duhovnicesc

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, ISBN 978-973-7763-88-4

Învăţătură către fiul duhovnicesc

Precum ostaşul conducătorului din această lume se supune tuturor poruncilor acestuia, tot astfel şi cel ce slujeşte Părintelui ceresc trebuie să păzească rânduielile cereşti. Ostaşul pământesc, fiind pregătit şi prompt, este trimis în orice loc şi nu se scuză din cauza soţiei şi a copiilor. Cu atât mai mult ucenicul lui Hristos trebuie să se supună poruncilor Atotputernicului fără murmur… (Sfântul Vasile cel Mare)