Stilianou G. Papadopoulou, Teologie şi limbă

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006

Teologie şi limbă

Starea oglindirii adevărului în suflet constituie auto-descoperirea adevărului în om, care se luptă pentru a deveni primitor al lui. Rezultatul îl constituie nu numai cunoaşterea adevărului, dar şi cunoaşterea de sine, căci cu cât este mai curată oglinda sa, existenţa sa duhovnicească, cu atât mai clar se vede pe sine, cine este cu adevărat. Prin urmare şi adevărata antropologie depinde absolut de comuniunea ce duce la oglindirea-arătarea adevărului în duhul omului şi care a fost posibilă numai prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu.