Peer review

Trimiterea spre publicare la Editura „Mitropolia Olteniei” a unui material presupune asumarea și recunoaşterea faptului că acesta nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în alta parte, precum şi liberul acord al autorilor faţă de cerinţele de mai jos:

1.      Toate lucrările înaintate spre publicare la Editura Mitropolia Olteniei poartă acordul şi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Membru de Onoare al Academiei Române.

2.      Selectarea și publicarea materialelor primite la redacție se va face de către comitetul de referenți în acord cu impactul teologic, interreligios, interconfesional, interdisciplinar şi intercultural pe care îl promovează.

3.      Textul propus spre publicare trebuie să fie compatibil și să se încadreze în cerinţele editoriale elaborate de Editura „Mitropolia Olteniei”.

4.      În sistemul de recenzare se va avea în vedere originalitatea subiectului ales şi impactul său în sfera teologică de nivel academic.

5.      Vor avea prioritate lucrările ce integrează tematica propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu anul în curs, dar și în legătură cu cerințele cititorilor.

6.      Titlul lucrării trebuie să imprime personalitate şi autenticitate întregului text, în aşa fel încât cei interesaţi să descopere în el un rezumat al întregii scrieri.

7.      Textele autorilor tineri, care încă nu şi-au format un nume pe plan publicistic, vor fi însoţite de recomandarea unui profesor universitar. Tot în acest sens, este de preferat ca lucrările academice să fie însoţite de o prefaţă semnată de un specialist în domeniul dezvoltat de autor în lucrare.

8.      Bibliografia folosită şi sistemul de notare trebuie să respecte standardele academice în vigoare, așa cum sunt însușite de Editura „Mitropolia Olteniei”.

9.      Materialul propus spre publicare se va verifica de o comisie de referenți ce va analiza  autenticitatea textului înaintat, în scopul evitării elementelor de plagiat. Textele suspectate de plagiat vor fi trecute într-o listă care se va înainta forurilor competente spre luarea de măsuri şi prevenirea furtului intelectual.

10.  Materialele considerate în afara scopurilor editoriale anunţate sau lipsite de interes pentru cititori nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Această situaţie nu reflectă neapărat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea acestuia cu politica editorială şi implicit cu preferinţele cititorilor.

11.  Manuscrisul va fi trimis, sub anonimat, către doi referenţi, specialişti în domeniul tematic, pentru evaluarea oportunității ştiinţifice în vederea publicării acestuia la Editura „Mitropolia Olteniei”.

12.  Pentru asigurarea anonimatului, autorii sunt rugaţi să folosească referiri impersonale la propriile publicații anterioare.

13.  Referenţii sunt aleşi de către directorul Editurii, prin consultare cu membrii Colegiului editorial.

14.  Se va forma o comisie de referenţi pentru textele redactate într-o limbă străină, Editura „Mitropolia Olteniei” având în rândurile ei vorbitori de limbi de circulație internațională.

15.  Autorii vor fi informaţi prompt de primirea materialului la Editura.

16.  Autorii sunt avertizaţi că procesul de recenzare poate dura, în unele cazuri, 4-6 luni.

17.  De îndată ce Editura primeşte procesele verbale semnate din partea referenţilor, autorii sunt înştiinţaţi de rezultatul privind acceptarea sau respingerea manuscrisului.

18.  În cazul în care referenţii au opinii divergente, Editura solicită opinia unui al treilea referent.

19.  În urma referatelor, autorilor li se poate solicita să revizuiască manuscrisul conform observaţiilor făcute de referenţi în procesul verbal. La fiecare observaţie a referenților, autorii vor preciza în ce măsură se conformează sau vor justifica opţiunea de a păstra redactarea iniţială.

20.  Manuscrisele nepublicate nu vor fi returnate autorilor.