Bucurii duhovniceşti la Râmnic

Sub patronajul Sfântului Calinic de la Cernica şi al Sfinţilor Serghie şi Vah, ocrotitorii Olteniei, Editura „Mitropolia Olteniei“ a lansat luni, 7 octombrie, la Biblioteca Judeţeană din Râmnicu Vâlcea, cea mai recentă lucrare, intitulată generic „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea şi dăruirea Olteniei“. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, şi a Preasfinţitului Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Ziua de prăznuire a Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, ocrotitorii Catedralei mitropolitane „Sfântul Dimitrie“ din Craiova, şi totodată sorocul de 226 de ani de la venirea în patria pământească a Sfântului Calinic de la Cernica au fost marcate de două evenimente de înaltă trăire pentru credincioşii din Mitropolia Olteniei.

 

Periplul duhovnicesc a început de la primele ore ale dimineţii la Catedrala mitropolitană din Cetatea Băniei. Aici, IPS Mitropolit Irineu, înconjurat de soborul părinţilor profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova, a săvârşit Sfânta Liturghie, la deschiderea oficială a cursurilor universitare. Evenimentul a fost însoţit de pomenirea ctitorilor cinstitului lăcaş şi a celor care au ostenit la catedră, adormiţi în Domnul. La finalul slujbei, IPS Irineu a rostit cuvânt de învăţătură, evocând modelul de viaţă şi credinţă reprezentat peste secole de Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah. „Sfinţii Serghie şi Vah au propovăduit credinţa creştin-ortodoxă în vremea persecuţiilor, fără a se teme de moarte şi schingiuire. Cu nădejdea că trupurile şi sufletele lor vor fi preamărite în Împărăţia cerurilor, ei au primit cu bucurie jertfa mucenicească, ajungând nemuritori în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin cinstirea pe care le-o dăm, noi aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate. Totodată, ne aducem aminte că tot în această zi, de 7 octombrie, în anul 1787, se năştea un alt mare ocrotitor al plaiurilor olteneşti, Sfântul Ierarh Calinic. Cu asemenea părinţi, rugători înaintea lui Dumnezeu şi sfinţi ocrotitori, nu putem decât să nădăjduim că vom ajunge şi noi, prin credinţă şi fapta cea bună, la înălţimea iubirii frăţeşti, a iubirii creştine propovăduită nouă de Mântuitorul Iisus Hristos“, a spus Mitropolitul Olteniei.

După slujbă, profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie din Craiova s-au deplasat spre Centrul de restaurare şi vizualizare, din strada Brestei nr. 24, pentru a participa la festivităţile de deschidere a noului an universitar. Evenimentul a avut loc în sala de festivităţi a instituţiei.

O nouă lucrare sub egida Editurii „Mitropolia Olteniei“

În cea de a doua parte a zilei, evenimentele festive s-au mutat la Râmnicu Vâlcea. Invitaţia a venit de data aceasta din partea Editurii „Mitropolia Olteniei“, care şi-a lansat cea mai recentă lucrare: „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea şi dăruirea Olteniei“. Încadrat de atmosfera culturală oferită de sala de festivităţi a Bibliotecii Judeţene „Sfântul Antim Ivireanul“, evenimentul a reunit peste o sută de râmniceni, preoţi, monahi şi monahii şi numeroşi credincioşi din toate părţile arhiepiscopiei.

În cadrul întâlnirii cei doi arhierei olteni au vorbit despre viaţa, activitatea şi minunile Sfântului Ierarh Calinic, Episcopul Râmnicului Noul Severin, Ocrotitorul Olteniei. Prezentarea generală a lucrării „Sfântul Ierarh Calinic – iubirea şi dăruirea Olteniei“ a fost făcută de către pr. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropoliei Olteniei“. Pe întreg parcursul întâlnirii, pr. Marius Resceanu a comentat principalele coordonate ale filmului închinat Sfântului Calinic, introducând invitaţii în atmosfera propice discuţiei.

„Toate acestea s-au făcut din ajutorul Sfântului Calinic“

 

Valoarea şi importanţa lucrării au fost cântărite de IPS Părinte Irineu şi de PS Părinte Emilian Lovişteanul, care au apreciat în special calitatea grafică a expunerii, precum şi ancadramentul cu totul special al elaborării generale. „Ori de câte ori ne aducem aminte de Sfântul Ierarh Calinic, simţim prezenţa lui. Prin ceea ce a realizat editura noastră cu o mare bucurie şi în acelaşi timp cu un devotament impresionant, gândind întru totul această lucrare, a arătat că a face ceva se raportează mai întâi la suflet. Toţi cei care s-au ostenit la împlinirea acestui lucru, în frunte cu maica Miriam, au fost ocrotiţi şi întăriţi de Sfântul Ierarh Calinic, el fiind acela care ne-a dat posibilitatea să ducem totul până la capăt. Toate acestea s-au făcut din ajutorul sfântului şi noi am considerat o mare binecuvântare că el, după 162 de ani, a venit din nou în Oltenia pe care a păstorit-o şi de care s-a îngrijit. Ceea ce s-a făcut aici este numai o mică parte a operei sale, aceasta fiind cu mult mai mare şi mai bogată“, a spus IPS Părinte.

La rândul său, PS Părinte Emilian a ţinut să sublinieze continuitatea de slujire arhierească, existentă peste veacuri în pământul Olteniei. „Ne bucurăm că anul acesta se împlinesc 200 de ani de la hirotonia Sfântului Calinic întru preot, în anul 1813 fiind hirotonit ieromonah la Cernica. Iată că această lucrare vine să întregească bucuria noastră duhovnicească pentru că noi iubim sfinţii şi îndeosebi sfinţii români şi locurile unde au trăit. IPS Părinte Mitropolit ne-a făcut o bucurie aducând anul trecut în eparhia noastră moaştele Sfântului Ierarh Calinic. El a lăsat în Biserica Olteniei o mulţime de minuni şi fapte vrednice de amintire pe care le avem astăzi ca mărturie despre viaţa şi activitatea sa. Aşa se face că Sfântul Calinic, chiar dacă s-a mutat la ceruri, este prezent printre noi. În această frumoasă lucrare se vede că lucrează prin noi şi face minuni în mijlocul nostru“. Totodată, PS Părinte Emilian l-a felicitat pe IPS Părinte Irineu pentru împlinirea a 22 de ani de arhierie, fiind hirotonit ca Episcop-vicar de Râmnic la data de 6 octombrie 1991.

Tipărită la Editura Mitropoliei Olteniei, apariţia editorială a fost realizată de un colectiv redacţional din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu. Elementele ce întregesc această carte sunt documente şi scrieri raportate la viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic, alături de un film pe suport electronic, sub formă de memory-stick, oglindind trecutul şi prezentul Sfântului Ierarh în viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii din Oltenia.

 

Zilele turismului gorjean

Judeţul Gorj a devenit pentru două săptămâni centrul turistic al Olteniei. În acest context, până pe data de 15 septembrie, credincioşii din această parte a Olteniei vor avea parte de alese manifestări religioase şi culturale.

Aşezate sub egida „Zilele turismului gorjean“, primele săptămâni ale acestui început de toamnă (6-15 septembrie) constituie, fără îndoială, prim-planul activităţilor cultural-spirituale din Mitropolia Olteniei. Beneficiind de o întreagă desfăşurare de forţe, evenimentele s-au succedat într-o deplină armonie, aducând în atenţia credincioşilor gorjeni valorile perene ale istoriei şi spiritualităţii autentic olteneşti.

O reevaluare a identităţii naţionale

Întregul program a debutat vineri, 6 septembrie, la Centrul de agrement „Insuliţa Jiului“ din municipiul Târgu Jiu, şi s-a bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Conferinţa festivă, închinată „Zilelor turismului gorjean“, a fost deschisă prin lansarea albumului „Gorj. România. Acasă la Brâncuşi“. Amfitrionul întâlnirii, Ion Călinoiu, preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, a făcut o scurtă prezentare a programului de activităţi, enumerând principalele obiective şi scopul urmărit pe fiecare zi în parte. Au urmat luările de cuvânt. În discursul său, Mitropolitul Olteniei a subliniat necesitatea unei redescoperiri a identităţii naţionale, identificate cu locul unde oamenii îşi duc existenţa cotidiană. În acest context, IPS Părinte a vorbit despre inepuizabila resursă de spiritualitate a judeţului Gorj, alimentată de efervescenţa unei credinţe ortodoxe multiseculare a credincioşilor. Mitropolitul Olteniei a adus ca exemplu în acest sens bogata tradiţie a bisericilor de lemn, foarte numeroase în această parte a Olteniei.

Pe lângă lucrările simpozionului internaţional „Necesităţi, oportunităţi şi conexiuni turistice“, invitaţii au putut admira exponatele meşterilor populari şi produsele cu caracter turistic, aduse din mai multe părţi ale Olteniei. Între acestea, un loc cu totul aparte l-a avut miniexpoziţia de carte, stickuri muzicale şi icoane, organizată de angajaţii Editurii „Mitropolia Olteniei“, coordonaţi de pr. Adrian Boldişor, directorul instituţiei.

La eveniment au luat parte numeroşi demnitari, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor de stat şi locale.

 

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

 

Proiect universitar sub genericul „Studia Theologica“

În urmă cu patru ani, o echipă de profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova a iniţiat, sub coordonarea şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, un frumos proiect de cercetare, intitulat generic „Studia Theologica“. Sub acest blazon au prins viaţă şi s-au materializat valoroase idei şi experienţe teologice, structurate tematic şi apoi publicate la Editura „Mitropolia Olteniei“ din Cetatea Băniei.

Aşezate într-o formă grafică cu totul aparte, fiecare din cele trei volume („Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul“, „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama“ şi „Teologie şi filosofie în opera Sfântului Dionisie Areopagitul“) se bucură de propria personalitate teologică şi cromatică, fiind rodul unor simpozioane naţionale şi internaţionale, găzduite de Facultatea de Teologie din Craiova şi Mănăstirea Tismana.

Teologia Sfântului Maxim, în deschidere

Primul volum, „Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul“, a văzut lumina tiparului în anul 2009 la amintita editură, sub coordonarea pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu. În cele 235 de pagini pot fi întâlnite nume sonore din domeniul teologiei naţionale şi internaţionale, cum ar fi: IPS Irineu Popa, Karl Christian Felmy, pr. Nicholas Loudovikos, ierom. Vasile Bîrzu, pr. prof. univ. dr. Ion Popescu, diac. Gavril Trifa, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, pr. conf. dr. Gheorghe Zamfir, pr. asist. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan şi lect. univ. dr. Ana Ocoleanu. Studiile publicate se găsesc aranjate pe patru secţiuni tematice, după cum urmează: Christologia, Mistagogia, Ethica şi Philosophia.

Apariţia acestei valoroase lucrări a fost prefaţată de lucrările simpozionului internaţional „Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul“, organizat la Craiova, în perioada 16-19 octombrie 2008. Evenimentul a fost unul cu totul aparte, marcând începutul seriei „Studia Theologica“ în Arhiepiscopia Craiovei. Importanţa acestui eveniment teologic se regăseşte, fără îndoială, în subiectul ales spre analiză, fiind astfel vorba despre „unul dintre primele simpozioane teologice ortodoxe (dacă nu cumva chiar primul) dedicate în exclusivitate operei şi personalităţii Sfântului Maxim Mărturisitorul, un Sfânt Părinte ce a marcat profund nu numai ortodoxia veacului său, ci şi multe conştiinţe teologice ale zilelor noastre, dintre care este suficient să-l amintim aici pe părintele Dumitru Stăniloae, cel mai reprezentativ teolog al Ortodoxiei româneşti până acum“ (p. 5).

„Dimensiunea cosmică a recapitulării în Hristos“

În primele pagini, IPS Irineu Popa oferă o privire de ansamblu asupra teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, „ca fluiditate harică ce iradiază din inspiraţia Sfintei Treimi“. Mitropolitul Olteniei arată astfel că, deşi Sfântul Părinte nu a fost înţeles de contemporanii săi, suferind de multe ori pe trupul său nedreptăţile acestora, el s-a arătat permanent ca „apărător al tradiţiei patristice, reactualizând perspectiva hristologică a timpului său. Potrivit acestui fapt, el a apărut drept culmea gândirii patristice a Bisericii vechi, cel care a reuşit să sintetizeze, vizionar, toate curentele duhovniceşti ale epocii patristice într-o perspectivă hristologic grandioasă, extinsă la dimensiuni cosmice“ (p. 9). Această temă este analizată în detaliu de IPS Părinte în prima secţiune a volumului, unde semnează studiul „Dimensiunea cosmică a recapitulării în Hristos“. Întreaga analiză este fundamentată şi argumentată temeinic pe opera Sfântului Părinte, nelipsind nici conexiunile cu gândirea celorlalţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii primare, cum ar fi de pildă Sfântul Dionisie Areopagitul. „Sfântul Maxim leagă raţiunile divine ale lucrurilor de voinţa divină. Dionisie Areopagitul afirmase în „Numele divine“ că raţiunile sunt voiri divine, ca atare, creaţia nu este un rezultat necesar al puterii divine, ci al voinţei lui Dumnezeu sau al gândirii lui volitive. Prin urmare, Logosul unic este o multitudine de logoi şi multitudinea este una în întoarcerea universală către El. Nu este vorba despre vreo pre-existenţă a fiinţelor în Dumnezeu, deoarece toate cele văzute au fost create din nefiinţă, ceea ce înseamnă că pre-existenţa trebuie înţeleasă ca fixare în Dumnezeu a tot ceea ce există sau va exista“ (pp. 31-32).

Sfântul Grigorie Palama în cel de-al II-lea proiect „Studia Theologica“

Cel de-al doilea volum din seria „Studia Theologica“ poartă titlul „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama“ (p. 414). Coordonată de pr. conf. dr. Picu Ocoleanu şi pr. asist. dr. Nicolae Răzvan Stan, lucrarea a fost publicată cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa, la Editura „Mitropolia Olteniei“, în anul 2010, însumând 414 pagini. Studiile publicate, 16 la număr, au fost împărţite pe cinci secţiuni: Theologia, Mystica, Homiletica, Philosofia şi Historia. Acest volum este produsul celei de a II-a ediţii a simpozionului organizat de Facultatea de Teologie şi Arhiepiscopia Craiovei, în perioada 11-14 noiembrie 2009, de data aceasta la Mănăstirea Tismana.

Importanţa şi perspectivele pe care le deschide această lucrare în spaţiul teologiei româneşti sunt subliniate de pr. Picu Ocoleanu: „Prezentul volum nu îşi propune să fie un compendiu de teologie palamită, ci mai curând un punct de focalizare de la care să se meargă mai departe în cercetarea teologică românească a operei sfântului. Aceasta este, în definitiv, logica după care a fost gândit simpozionul teologic al Facultăţii de Teologie din Craiova încă de la prima sa ediţie“ (p. 11). Primul studiu este semnat de IPS prof. dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, făcând trimitere la „Experienţa tainică a luminii dumnezeieşti în mistica Sfântului Grigorie Palama“. Din această perspectivă, Sfântul Grigorie este considerat „un precursor al misticii isihaste şi un apărător al nevoitorilor în faţa raţionaliştilor şi filosofilor apuseni“ (pp. 17-18). Întreaga sa viaţă a aşezat-o sub semnul nevoinţelor duhovniceşti, fiind convins că omul nu se poate mântui „decât prin asceză şi prin experierea lucrărilor divine, ceea ce înseamnă că există o «unitate conglăsuitoare între Ortodoxie. Gândirea şi viaţa lui“ (pp. 18-19). În consecinţă, „lupta Sfântului Grigorie Palama şi biruinţa lui se înscriu în victoria Ortodoxiei împotriva raţionalismului occidental. În acest sens, sinoadele palamite au ca prim ecou biruinţa isihasmului contra ereziei ascunse sub chipul dreptei cinstiri de Dumnezeu, proferată de teologii catolici“ (p. 23).

În aceeaşi secţiune, alături de IPS Irineu Popa, îi putem regăsi şi pe: protos. Ignatie Trif, pe Cristinel Ioja („Vederea lui Dumnezeu ca premisă a îndumnezeirii omului în viziunea Sfântului Grigorie Palama“), pr. Mihai Himcinschi („Teologie şi iconomie la Sfântul Grigorie Palama. Filioque şi comunitatea trinitară în învăţătura palamită“), Corneliu-Dragoş Bălan („Teologia, între acceptarea învăţăturii palamite şi respingerea acesteia“) şi Fadi A. Georgi („Moartea ca expresie a antropologiei teocentrice în gândirea Sfântului Grigorie Palama“).

„Teologia şi filosofia Sfântului Dionisie Areopagitul“

Ultimul volum din această frumoasă colecţie a fost închinat „Teologiei şi filosofiei Sfântului Dionisie Areopagitul“. Cele două părţi (fiecare aşezată într-o carte distinctă: Theologia – Mistica – Philosofia şi Theologia – Mistica – Homiletica – Historia) însumează 398, respectiv 362 de pagini. Într-o notă comparativă, IPS Mitropolit Irineu aduce în actualitate o temă cu subiect incitant: „Dionisie Areopagitul, sfânt apostolic şi teolog contemporan“. În acest sens, Înaltpreasfinţia Sa abordează în special dimensiunea mistică a gândirii sale, arătându-l ca pe un adevărat învăţător al celor care caută şi doresc mântuirea. În concepţia sa, nevoitorul, „înainte de a pătrunde în întunericul divin, trebuie să se purifice de patimi şi să depăşească limitele raţiunilor, cuvintelor, imaginilor celor văzute şi celor nevăzute. În acest popas mistic, descrierea lui Dumnezeu şi a îngerilor este prezentată prin două tipuri de simboluri, numite asemănătoare şi neasemănătoare. Simbolurile neasemănătoare sunt antropomorfice şi paradoxale. Simbolurile asemănătoare Îl descriu pe Dumnezeu aşa cum este, potrivit atributelor divine“ (pp. 10-11).

Legat de următoarea apariţie, menţionăm că în perioada 25-27 iulie a anului trecut, ca o continuare a activităţilor academice ale Arhiepiscopiei Craiovei, a avut loc, cu binecuvântarea IPS Părinte Irineu, simpozionul naţional cu tema „Teologie şi mistică în opera Sfântului Chiril al Alexandriei“. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Tismana, prelegerile susţinute aici urmând a fi cât de curând publicate în cel de al IV-lea volum al colecţiei „Studia Theologica“.

 Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

„Experienţe mistice la Părinţii Orientali“

Preasfinţitul acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, însumează 661 de pagini şi a fost publicată de curând la Editura „Mitropolia Olteniei”. Realizată în condiţii grafice impecabile, noua apariţie editorială a Mitropolitului Olteniei aduce un plus de valoare în spaţiul academic al teologiei româneşti.

Dimensiunea mistică a Ortodoxiei a constituit dintotdeauna elementul-cheie al tuturor elaborărilor teologice. Această afirmaţie se poate justifica prin faptul că, dincolo de teorie, în tradiţia Bisericii noastre primează întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, scopul suprem spre care tinde toată făptura „cea înţelegătoare”. Dincolo de zgura cuvintelor, experienţa mistică a sfinţilor însumează în sine dialogul apofatic dintre Duhul lui Dumnezeu şi duhul omului. În acest context, teologhisirea ia forma unei veritabile mărturisiri de credinţă, izvorâte din cele mai profunde trăiri personale şi aşezată în scris spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Sale Biserici. Asemenea capodopere, atât de rar întâlnite în actualitatea secularizată a lumii noastre, au menirea de a aduce eternitatea timpului sacru în efemeritatea şi nimicnicia vieţii noastre.

Mistica ortodoxă, moştenire nepreţuită în Biserica lui Hristos

Sub aceste criterii se desfăşoară impresionanta tratare a IPS Irineu. O laborioasă abordare academică, cu notă de experienţă mistică, am putea spune, care aşază sub semnul prezentului faptele şi trăirile pline de măreţie ale unor bărbaţi desăvârşiţi în lumina negrăită a Harului Dumnezeiesc. De aceea, „atunci când nevoitorul este cuprins de harul lui Dumnezeu, tot ceea ce el simte nu poate fi cuprins în cuvânt” (p. 17). Materializarea acestui strigăt lăuntric reprezintă adevărata moştenire a Bisericii peste veacuri. Această dinamică lăuntrică a ideilor este surprinsă de Mitropolitul Olteniei în lucrarea de faţă printr-o interesantă prezentare sistematică. Iată cum este justificată transpunerea în scris a ideilor mistice la Părinţii Orientali: „Deşi experienţa duhovnicească a sfinţilor este tainică, totuşi Părinţii Bisericii nu ne-au lăsat într-o totală ignoranţă, ci s-au străduit s-o descrie într-un oarecare fel pentru a o comunica şi altor iubitori de viaţă duhovnicească. În urma acestor destăinuiri, este adevărat, s-au pierdut multe din adâncurile trăirii mistice, tocmai pentru faptul că s-a încercat să se transpună în cuvinte ceea ce este prin definiţie de negrăit. Evident, destăinuirea celor trăite de Părinţi s-a făcut în limitele culturii lor, cu cuvintele şi imaginile pe care le-au dobândit prin educaţia şi trăirea lor. Din acest motiv exprimările lor, uneori, par să fie contradictorii, dar fără îndoială că în esenţă relatarea lor mistică este aceeaşi. Acest fenomen se datorează faptului că prezentarea lor are în vedere unirea sufletului cu Dumnezeu în iubire, şi nu în descrierea vreunei simţiri psihologice. Alteori, în aceste mărturisiri, diferenţele sunt atât de departe de linia tradiţională, încât unii au pus chiar la îndoială ortodoxia conţinutului lor. Am putea datora acest lucru fie filosofiei greceşti, fie influenţelor străine duhului eclesial de care unii trăitori erau tributari. Pe aceştia Biserica nu i-a primit în rândul Părinţilor duhovniceşti, ci dimpotrivă, i-a condamnat ca eretici” (pp. 18-19).

Un veritabil rezumat patristico-ascetic

Lucrarea IPS Mitropolit Irineu este împărţită în şase secţiuni mari, distribuite la rândul lor pe capitole şi subcapitole. Abordarea este una susţinută etapic, realizând o analiză completă care porneşte de la experienţele mistice primare, analizate în primul capitol sub tema „Mărturisirea de credinţă în Mântuitorul Hristos şi martiriul în Biserica primară”, trece prin „filosofia religioasă şi experienţa personală în viaţa şi opera lui Origen” (cap. II), tratează „Experienţa soteriologică a „Logosului care coboară la mine” în teologia Sfântului Grigorie Teologul” (cap. III) şi „Epectaza ca experienţă mistică întru nesfârşita adâncire a sufletului în Dumnezeu în mistica Sfântului Grigorie de Nyssa” (cap. IV), ca în final să detalieze problema „Experienţei comuniunii prin cunoaştere şi îndumnezeire la Sfântul Vasile cel Mare” (cap. V) şi a „Experienţei spirituale şi ecleziale a monahului în scrierile Sfântului Ioan Casian” (cap. VI).

După cum se poate vedea, lucrarea Înalt Preasfinţiei Sale se constituie ca un veritabil rezumat patristico-ascetic al celor mai importante experienţe şi consemnări păstrate în viaţa şi tezaurul scris al Sfintei noastre Biserici.

„Este Origen eretic?”

Întrucât ar fi de-a dreptul imposibil să trecem în revistă multitudinea şi densitatea temelor abordate de autor, ne vom opri asupra câtorva idei desprinse din conţinutul lucrării. Astfel, după capitolul dedicat experienţelor mistice desprinse din viaţa şi opera marelui scriitor, autorul lansează o provocare, inedită pentru teologia actuală. Sub haina unei întrebări retorice, „Este Origen eretic?”, IPS Irineu nu încearcă să facă o apologie a controversatului autor alexandrin, ci doreşte ca, prin puterea unei argumentaţii cât mai obiective, să evidenţieze valoarea autentică a gândirii sale: „Cum am putea gândi, chiar astăzi, că învăţătura favorită a lui Origen despre preexistenţa sufletelor, inclusiv a sufletului lui Hristos, şi căderea lor, în care se regăseşte în mod constant, nu este eretică? Cine ar putea scuza gândirea sa despre Sfânta Treime, fără să ţină cont de expresiile subordinaţioniste care se aseamănă oarecum cu cele ale lui Arie şi ale partizanilor acestuia, chiar dacă afirmaţiile despre naşterea veşnică a Fiului din Tatăl nu îngăduie această apropiere?” (p. 305). Pe de altă parte, „după cum s-a putut constata, temele mistice din învăţătura lui Origen vizează atât pe Dumnezeu, cât şi pe om, orientarea sa mistică, de factură platonică, constituindu-se în jurul revelaţiei model-imagine. După el, lumea divină a tainelor este similară lumii platonice a ideilor, având existenţă şi inteligibilitate desăvârşită, iar lumea sensibilă este o imagine a tainelor şi are o realitate numai participată şi intenţională” (pp. 305-306). Din cele arătate, recunoaştem aşadar dorinţa autorului de a-şi impulsiona cititorii spre descoperirea răspunsului la această întrebare.

Unirea mistică cu Hristos la Sfântul Grigorie Teologul

Experienţa mistică a „Logosului care coboară în mine”, specifică hristologiei Sfântului Grigorie Teologul, este descrisă de autor în contextul teologiei „unirii tainice cu Dumnezeu în iubire”. Viaţa celui cu sufletul inundat de prezenţa desăvârşită a harului dumnezeiesc transcende realitatea creată şi, fără să o urască, „poartă în sine însuşi totdeauna curate chipurile dumnezeieşti, neamestecate cu chipurile pământeşti înşelătoare” (p. 349). „În felul acesta – notează Mitropolitul Olteniei -, omul ajunge în relaţie cu divinul, „oglinda nepătată a lui Dumnezeu şi a celor dumnezeieşti”. În această comuniune, el „primeşte Lumina în locul luminii” şi, cu nădejde, chiar de pe acum, roadele veşniciei, adică „petrecerea cu îngerii şi cu toţi sfinţii în Duhul lui Dumnezeu”” (p. 349).

În concluzie, putem spune că lucrarea IPS Părinte acad. dr. Irineu reprezintă cu mult mai mult decât ceea ce am putea numi o simplă carte. Creditată de o elaborare minuţioasă şi aşezată într-o formă cu totul specială, tratatul „Experienţe mistice la Părinţii Orientali”, vol. II, se poziţionează valoric alături de cele mai importante elaborări mistice realizate până în prezent în teologia românească.

 

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

14.07.2013 – O nouă carte semnată de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei: „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“

De curând a văzut lumina tiparului o nouă carte semnată de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Lucrarea cu titlul „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“ este publicată la Editura Mitropolia Olteniei şi însumează 934 de pagini.

Realizată în condiţii grafice de excepţie şi cu o abordare academică pe măsură, lucrarea „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“ se încadrează în sfera actuală a preocupărilor dogmatice din teologia românească. În fapt o completare a volumului de hristologie apărut în anul 2010 la aceeaşi editură, „Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi, şi în veac“, cartea IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa scoate la lumină frumuseţea învăţăturii de credinţă din perspectivă eshatologică. Conţinutul ei descoperă cu succes dimensiunea tainică a experienţelor duhovniceşti, izvorâtă din permanenta dorinţă a raportării personale la Hristos. Elementele de conţinut sunt aşezate laolaltă printr-o precisă evaluare scripturistică, sunt confirmate prin invocarea şi raportarea permanentă la teologia patristică şi nu în cele din urmă transpuse în actualitate prin trimiteri şi analize pertinente asupra poziţiei celor mai de seamă teologi contemporani.

„Convingerea că Logosul Tatălui este viaţa lumii“

Din neobositele căutări prin tainicele unghere ale dogmei, IPS Părinte Mitropolit vine şi întăreşte convingerea că cea mai mare Taină a existenţei noastre este unirea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu Înomenit, Care „este o Persoană reală, indiscutabil istorică şi incontestabil tainică. În El realitatea cea mai evidentă se uneşte cu taina cea mai profundă“ (p. 17). Mai mult, autorul arată că în iubirea cu care Fiul lui Dumnezeu a îmbrăţişat lumea sunt cuprinse toate veacurile, căci în ea „cele nearătate şi ascunse ale lui Dumnezeu se descoperă (cf. Ps. 50, 4) şi cele ale omului, pe care numai Cuvântul Creator le cunoaşte, se pun în evidenţă şi se unesc în Dumnezeu-Omul“. Această întrepătrundere de taine (Taina lui Dumnezeu şi taina existenţei noastre) constituie elementul-cheie al iconomiei dumnezeieşti, plin de iubire şi grijă părintească, prin care Fiul lui Dumnezeu îl ridică pe om „pe treapta cea mai înaltă de îndumnezeire deplină, prin jertfa de pe Cruce, moartea, Învierea, Înălţarea şi şederea de-a dreapta Tatălui“.

Preocupările dogmatice ale autorului nu sunt nicidecum lipsite de aplicabilitate, ci se raportează permanent la viaţa şi misiunea Bisericii, Trupul Tainic al Mântuitorului Hristos, corabia şi scăparea noastră până la sfârşitul veacurilor. „Având în vedere toate acestea“ – notează autorul – „am considerat că, astăzi, preotul şi credinciosul ortodox au nevoie de formare morală şi spirituală în spiritul credinţei Mântuitorului Hristos şi în lucrarea Lui mântuitoare. Fără o înţelegere concretă a învăţăturii Domnului şi fără o convertire personală, într-o societate desacralizată care pune creştinismul pe acelaşi plan cu mitologia şi mentalităţile populare, misiunea creştină nu poate să se apere şi să se afirme în lume. Deci, în această societate fragilă şi nedefinită, apostolii Bisericii Mântuitorului Hristos au obligaţia să pună mai presus de orice convingerea că Logosul Tatălui este viaţa lumii, adevărul absolut de credinţă, iubirea şi bucuria fără margini care cheamă pe toţi oamenii în comuniune intimă cu Dumnezeu. În acest context, Întruparea, Răstignirea şi Învierea Domnului Hristos sunt arătate lumii ca realităţi fundamentale de credinţă şi iubire care trebuie prezentate şi explicate celor din şcoli, universităţi, spitale şi închisori, sau altor categorii de oameni curioşi sau indiferenţi“ (pp. 37-38).

Opt teme hristologice evaluate dogmatic

Din perspectiva conţinutului, lucrarea „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos“ cuprinde o introducere, opt capitole mari, dispuse la rândul lor pe subcapitole şi concluzii generale. Titlul fiecărui capitol transmite sugestiv mesajul teologic pe care autorul îl analizează mai apoi în conţinut. În felul acesta, fiecare temă doctrinară este anunţată dintru început, urmărindu-se astfel un crescendo fundamentat pe lucrarea mântuitoare a Mântuitorului Hristos în lume (I. Fiul Tatălui, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, II. Chenoza Fiului lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului, III. „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Dumnezeu adevărat şi om adevărat“, IV. Mântuitorul Hristos, ca ipostas purtător al umanităţii noastre, ne învaţă, Se jertfeşte şi împărăţeşte veşnic întru moştenirea Sa) şi finalizat în dimensiunea eshatologică a unirii noastre cu El (V. Fiul lui Dumnezeu înomenit, Împăratul veacurilor în taina Învierii Sale din morţi şi a îndumnezeirii omului, VI. Prin Cruce şi Înviere spre Împărăţia cerurilor, VII. Înălţarea Domnului la ceruri ca finalitate a iconomiei Logosului înomenit). Ultimul capitol al lucrării se raportează la „Gândirea hristologică a unor teologi contemporani“. Sunt evocate aici nume sonore ale teologiei ortodoxe şi nu numai: Panayotis Nellas, Oliviér Clément, John Meyendorff, Paul Evdokimov, Vladimir Lossky şi nu în cele din urmă părintele profesor Dumitru Stăniloae, căruia autorul îi conferă în loc aparte în lucrarea sa.

Un dar pentru teologia românească

Aşezate într-o abordare concisă şi clară, ideile doctrinare prezentate de-a lungul cărţii împlinesc în final convingerea unitară că „Fiul lui Dumnezeu înomenit, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat, este centrul vieţii noastre spre care se îndreaptă toată creaţia văzută şi nevăzută. Înomenirea Lui, din iubire negrăită pentru noi, creaturile Sale, ne-a adus lumina cunoştinţei celei adevărate despre Dumnezeu şi despre menirea noastră în actul creaţiei Sale, ca unora care, din cauza păcatului, eram «în latura şi în umbra morţii»… Fără îndoială Taina Întrupării ne-a desluşit enigma lumii, a omului, a vieţii, a morţii, a mântuirii, a sfinţeniei, a sfârşitului lumii, într-un cuvânt, a întregii creaţii“ (p. 903).

În concluzie, lucrarea de faţă se recomandă ca un veritabil tratat de teologie dogmatică, atât de necesar în planul cercetării actuale, cât şi în formarea şi întărirea duhovnicească a iubitorilor lui Hristos. În acelaşi timp, ea întregeşte generosul ansamblu de alcătuiri teologice, aşezate sub semnătura IPS Părinte Mitropolit Irineu, decanul Facultăţii de Teologie din Craiova.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia

Lansarea noilor apariţii ale Editurii „Mitropolia Olteniei”

Editura Mitropolia Olteniei condusă de Părintele diac. Dr. Adrian Boldişor, directorul instituţiei, a lansat lucrările pregătite pentru anul 2013: Calendarul bisericesc (foaie şi agendă), Agenda Duhovnicească (agendă, stick electronic agendă şi stick harta Olteniei) şi stickul muzical „Teologia mântuirii în colindele creştine, simfonie a muzicii universale”, imprimat de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Prezentarea s-a făcut în cadrul Simpozionului cu titlul „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”. Evenimentul a avut loc, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Irineu, în Aula Magna a Centrului de restaurare patrimoniu şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei.

 

 

 

 

 

 

 

Noua ediţie a „Proloagelor”, variantă tipărită şi audiobook

Editura „Mitropolia Olteniei” a lansat sâmbătă, 24 martie, noua ediţie, revăzută, a Proloagelor, pe lunile ianuarie – februarie, în variantă tipărită şi audiobook. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Jitianu de lângă Craiova şi s-a bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Au mai vorbit despre această apariţie: părintele arhim. Ioachim Pîrvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici, părintele Vartolomeu Androni, stareţul Mănăstirii Cozia, părintele protos. Grigorie Sandu, Stareţul Mănăstirii „Sfântul Gheorghe – Prisaca”, pr. prof. univ. dr. Ştefan Resceanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, pr. lect. dr. Sergiu Popescu, pr. lect. dr. Adrian Ivan, pr. prof. Constantin Popescu, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, cercetătorul Tudor Nedelcea şi Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei”.

În cuvântul înainte, alcătuit în deschiderea lucrării, IPS Părinte Irineu analizează evoluţia istorico-dogmatică a acestor scrieri, subliniind totodată importanţa lor pentru viaţa Sfintei noastre Biserici: „Proloagele ne pun înaintea ochilor adevăratele modele de viaţă sfântă, de nevoinţe pastorale ale Sfinţilor Ierarhi, ne vorbesc despre suferinţele mucenicilor, despre dorul după Dumnezeu al pusnicilor şi al sfintelor femei, despre starea către care trebuie să tindă creştinul, în efortul său duhovnicesc. În felul acesta, fiecare zi a anului este sfinţită prin prăznuirea unor evenimente sau a unor oameni de seamă din istoria mântuirii” (p. 6).

Editate în condiţii grafice de excepţie, „Proloagele lunilor Ianuarie şi Februarie” constituie o carte de referinţă pentru viaţa duhovnicească a credincioşilor din Arhiepiscopia Craiovei.

7ani de Lumina aniversaţi la Palatul Patriarhiei: Lansare de carte: Oameni şi locuri din istoria Bisericii Oltene

 

Împlinirea a 7 ani de la înfiinţarea ziarului Lumina, cotidian al Patriarhiei Române, a fost marcată astăzi în sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei, în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment au mai fost prezenţi: Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, membri Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, redacţia ziarului Lumina şi colegii lor de la celelalte componente ale Centrului de Presă Basilica.

Oameni şi locuri din istoria Bisericii Oltene
De asemenea, tot astăzi a avut loc lansarea cărţii Oameni şi locuri din istoria Bisericii Oltene a părintelui diacon Ioniţă Apostolache, apărută la Editura Mitropolia Olteniei. Volumul reprezintă o colecţie de texte jurnalistice (articole, interviuri, reportaje) publicate de-a lungul timpului în Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia. În cele peste 200 de pagini, cititorii au ocazia să descopere o veritabilă lecţie de istorie şi de viaţă, oferită prin prisma personajelor intervievate, a locurilor descrise sau subiectelor tratate. Astfel, la rubrica Interviuri, se pot găsi nume sonore din viaţa Bisericii oltene, precum: IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, pr. prof. univ. dr. Alexie Buzera, pr. prof. Picu Ocoleanu, pr. prof. Constantin Pătuleanu, prof. Toma Rădulescu, diac. prof. Alexandru Racu, pr. Ioan Ioanicescu, prof. dr. Tudor Nedelcea, pr. prof. univ. dr. Ion Buzera, pr. prof. Alexandru Isvoranu etc.

 Fototeca Ortodoxiei Româneşti
Cu prilejul acestui moment festiv a fost lansat şi site-ul Fototeca Ortodoxiei Româneşti site ce conţine, în prezent, 2012 fotografii, (materialele fotografice provin din Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), în special fondul Fototecă, dar şi din arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), colecţii particulare şi diverse lucrări de istorie) majoritatea din prima jumătate a secolului al XX-lea, care prezintă slujitori, profesori, monahi, lăcaşuri de cult şi aşezăminte monahale, unele dispărute sau renovate, diverse momente/evenimente din viaţa bisericească românească din ţară şi de peste hotare etc. 

În încheierea evenimentului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt celor prezenţi evidenţiind faptul că „Ziarul Lumina îşi împlineşte, cu mijloacele specifice presei scrise, dar şi prin ediţia online, vocaţia de cronică vie a spiritualităţii ortodoxe româneşti în contextul cultural şi social-economic din acest început de mileniu. Astăzi am ajuns la „şapte trepte de lumină” care au adunat în paginile tipărite ale cotidianului evenimente şi sfaturi duhovniceşti, reportaje, interviuri, memoriale din istoria Bisericii şi multe ştiri despre bucurii şi suferinţe, despre împliniri şi neîmpliniri, despre fapte de lumină, dar şi despre provocările şi ispitele timpului prezent”, după cum a mărturisit Preafericirea Sa. 

(Sursa: Basilica)

 

Dublu eveniment editorial la Craiova: Editura „Mitropolia Olteniei” şi-a lansat ultimele lucrări pe 2011

Agenda Duhovnicească pe anul 2012 şi CD-ul „Expresivitatea teologiei vindecării în teologia muzicii psaltice”, sunt cele două lucrări lansate luni, 12 decembrie, la Căminul preoţesc „Renaşterea” din Craiova. Cu acest eveniment, Editura „Mitropolia Olteniei” încheie un bogat şir de activităţi organizate anul acesta pentru promovarea produselor publicate cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu.  

Credincioşii din Arhiepiscopia Craiovei au primit oficial ultimele două lucrări scoase sub egida Editurii  „Mitropolia Olteniei”:  Agenda Duhovnicească pe anul 2012 şi CD-ul de muzică bizantină „Expresivitatea teologiei vindecării în teologia muzicii psaltice”. Evenimentul s-a bucurat de o atmosferă cu totul deosebită, încălzită de armonia colindelor şi a imnurilor bizantine, interpretate de membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova. Mai mult decât atât, prezenţa şi arhiereasca binecuvântare a IPS Părinte Mitropolit Irineu a întărit girul de calitate pentru cele două realizări.

 Manifestarea a fost moderată de părintele Marius Resceanu, redactor-şef la studioul Logos al Radio Trinitas. Din echipa specialiştilor au făcut parte: IPS Părinte Mitropolit Irineu, prof. Adrian Boldişor, directorul Editurii „Mitropolia Olteniei”, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, profesor în cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova, Florin Rogneanu, directorul Muzeului de Artă „Jean Mihail” din Craiova, prof. Ion Preda, profesor la Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, lect. univ. dr. Pavel Şopov, de la Facultatea de Litere din Craiova, secţia Pedagogie Muzicală, prof. Victor Şapcă, dirijorul Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi Cătălin Pîrvulete, programator IT. 

Agenda Ortodoxă – „locul sfinţirii planurilor noastre”

            În deschiderea manifestării, IPS Părinte Irineu a vorbit despre importanţa celor două lucrări prezentate: „Participăm astăzi la actul de naştere a celor două lucrări, Agenda Duhovnicească pe anul 2012 şi CD-ul cu muzică bizantină «Expresivitatea teologiei vindecării în teologia muzicii psaltice». Spunem naştere pentru că avem în faţă toate nevoinţele ce s-au depus la realizarea acestor publicaţii. Geneza tuturor lucrărilor noastre presupune multă strădanie, înţelepciune şi devotament. În limba arabă cuvântul scriitor se traduce prin «cel care naşte». Prin urmare, putem spune că artistul este un născător. Aşa se face că Editura noastră, coordonată de maica Miriam, reuşeşte să nască adevărate opere de artă”. Mitropolitul Olteniei a explicat totodată şi sensul duhovnicesc care se desprinde din folosirea Agendei Ortodoxe: „Agenda Ortodoxă reprezintă un timp care se derulează cu fiecare zi. În ea avem biserici, fresce şi mai ales sfinţi. De aici trebuie să învăţăm că fiecare zi a vieţii noastre nu este lipsită de importanţă, pentru că este ocrotită de un sfânt. Iată cât de important este calendarul creştin-ortodox. În casă, dacă ai calendarul pe perete, ai o protecţie multiplă pentru că sfinţii sunt prezenţi în viaţa ta şi prin numele lor. Sunt înscrişi acolo pentru a ne aduce aminte de ei, pentru a-i ruga să mijlocească mântuirea sufletelor noastre. Acesta este scopul calendarului şi bineînţeles al Agendei Ortodoxe, unde ne înscriem ceea ce avem de îndeplinit pentru ca toate dorinţele noastre cele bune, toate planurile noastre să fie sfinţite de sfântul zilei. Prin aceste însemnări aducem toate opţiunile noastre înaintea lui Dumnezeu, ca El să le sfinţească. Acesta este scopul Agendei noastre” 

În continuare, fiecare invitat a analizat, în perspectivă proprie, elementele constitutive ale Agendei Duhovniceşti şi CD-ului:

„Agenda pe anul 2012 reprezintă pentru noi încununarea unui an de muncă, cu multe greutăţi pe care am reuşit să le trecem cu credinţă şi rugăciune către Bunul Dumnezeu. Noutatea acestei lucrări, pe lângă realizarea grafică de excepţie, pe lângă interiorul ei care este atât de bine structurat, constă în posibilitatea transpunerii electronice a datelor persoanele, prin intermediul unei agende on-line. Ne dorim, ca şi la anul, să fim la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră prin alte lucrări la fel de frumos împodobite”. (Adrian Boldişor)

 „O adevărată operă de artă”

 „Colectivul condus de maica Miriam, care a realizat această lucrare, a gândit-o ca o relaţionare între Sângele Domnului şi acest auriu al Înălţării Sale. În momentul în care o deschizi, la interior, ai impresia că te afli în faţa unei hârtii de papirus cu fir de mătase. Este acea hârtie pe care se aşezau numai învăţăturile deosebite ale marilor gânditori ai lumii. Întâlnim aici un extraordinar mod de transpunere a ideilor, o perspectivă imagistică cu totul şi cu totul aparte. Este foarte greu să aşezi într-o pagină sfinţi, elemente decorative, elemente de arhitectură creştin-ortodoxă, în raport cu un monument. Soluţia a fost una extrem de ingenioasă. De aceea se poate afirma cu uşurinţă că ceea ce avem astăzi în faţă este o adevărată operă de artă care va rămâne normativă pentru istoria Bisericii din Oltenia”. (Florin Rogneanu) 

            „Am citit de curând un roman foarte interesant, scris de un laureat al Premiului Nobbel, Orhan Pamuk, un turc ce descrie lumea miniaturiştilor, arătând foarte frumos smerenia acestra. Cartea sa se potriveşte întru totul lucrărilor prezentate astăzi. Fiecare publicaţie apărută la Editura „Mitropolia  Olteniei” are personalitatea ei, vine cu ceva nou, care ne surprinde, aş putea spune unicat la nivel publicistic naţional. În spatele logicii estetice a fiecărei realizări publicistice stă o persoană cu totul deosebită, un artist în adevăratul sens al cuvântului, este vorba de maica Miriam Link. Cu toate acestea, la fel ca miniaturiştii din vechime, maica, cu o smerenie pe care o cunoaştem din cărţile vechi, nu apare nicăieri cu numele pe aceste cărţi. Iată de ce sunt valoroase aceste lucrări. Iată de ce valoarea lor trece dincolo de cuvinte, pentru că în realizarea lor se pune suflet, dăruire şi multă muncă”. (Pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu)           

            „Tot ceea ce s-a făcut s-a făcut în echipă. CD-ul pe care îl lansăm astăzi, ca şi cele de până acum, este rodul unei munci de echipă. În toate demersurile noastre ne-am consultat permanent cu IPS Părinte Irineu, pentru alegerea pieselor, a compozitorilor şi a modului de abordare a pieselor. Mulţumim Înalt Preasfinţiei Voastre pentru sprijinul acordat şi pentru investiţia pe care o faceţi în realizarea acestor proiecte. Mulţumim de asemenea echipei de la Editura «Mitropolia Olteniei», în special maicii Miriam care este sufletul acestor lucrări. Sfinţia sa, cu timp şi fără timp, prin talentul cu care este înzestrată, împleteşte foarte frumos tradiţia şi înnoirea spre folosul şi bucuria credincioşilor din Arhiepiscopia Craiovei”. (prof. Victor Şapcă)

             În cadrul lansării, psalţii Catedralei mitropolitane din Craiova au interpretat un buchet de cântări bizantine, desprinse din noul CD şi colinde tradiţionale ortodoxe. La final, Cătălin Pîrvulete a exemplificat practic, cu ajutorul unui video proiector, modalitatea de utilizare a Agendei on-line.

(Diacon Ioniţă Apostolache)

O nouă lucrare lansată de Editura „Mitropolia Olteniei”: „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”

Lucrarea „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”, apărută la Editura Mitropolia Olteniei, a primit joi, 8 decembrie, girul de calitate al specialiştilor. Cartea a fost lansată într-un cadru academic, în amfiteatrul „Iosif Constantin Drăgan” al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din Craiova. 

        Profesori, oameni de litere, studenţi şi cercetători craioveni s-au adunat în amfiteatrul Facultăţii de Drept, joi, 8 decembrie, pentru a participa la lansarea oficială a lucrării cu titlul „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”, autor prof. Adrian Boldişor. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

               „Lucrarea ne duce cu gândul la manuscrisele savantului Mircea Eliade”

Discuţiile au fost moderate de părintele lect. univ. dr. Adrian Ivan, cadru didactic la Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova. După o prezentare succintă abiografiei autorului, părintele Ivan a dat cuvântul IPS Irineu, care a subliniat faptul că, legătura dintre forma grafică în care este realizată cartea şi conţinutul acesteia sunt inseparabile şi formează un tot unitar: „Nu putem să adresăm decât cuvinte de laudă şi le mulţumim celor care s-au ostenit la Editura noastră. Prin strădania lor această carte a devenit o adevărată operă de artă”. Înalt Preasfinţia Sa a apreciat, de asemenea, stilul de cercetare în care a fost alcătuită lucrarea: „Scrierea este una cursivă, demnă de prezentarea grafică în care a fost aşezată. Ea ne trimite cu gândul la manuscrisele savantului român Mircea Eliade, alcătuite cu multă grijă şi dăruire. De aceea îl felicităm pe autor şi îi dorim să nu se oprească aici, ci să-şi înmulţească talantul”.

Părintele Ştefan Resceanu, profesor la disciplina Istoria Religiilor în cadrul Departamentului de Teologie, a remarcat, la rândul său, calitatea grafică a lucrării, menită să scoată în evidenţă mai pregnant conţinutul ei. Totodată, părintele profesor Resceanu a vorbit şi despre subiectul abordat în lucrare: „Adrian Boldişor urmăreşte să adune laolaltă ideile creştine, desprinse din gândirea savantului Mircea Eliade. Un lucru deloc uşor, dat fiind faptul că au existat voci care l-au aşezat pe acesta în diferite ipostaze sincretiste. Iată de ce, cartea d-lui Boldişor ar trebui să stea în biblioteca fiecărui teolog”. Totodată, profesorul Ionel Buşe, coordonatorul Centrului de Studii „Mircea Eliade” din Craiova a spus: „Lucrarea este fără îndoială o adevărată operă de artă, dată fiind forma grafică în care a fost realizată. Despre autor nu am putea spune decât că este un temerar. Publicarea unei asemenea cărţi la numai 31 de ani, este un act de mare curaj şi profesionalism”.

Autorul, profesor Adrian Boldişor, este directorul Editurii Mitropolia Olteniei şi cadru didactic la Departamentul Teologie al Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei din Craiova. Lucrarea lansată reprezintă rodul studiilor doctorale la disciplina Istoria Religiilor, în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Remus Rus.

(Diacon Ioniţă Apostolache)