Agenda Ortodoxă 2013

                                            

Agenda Ortodoxă pe anul 2013, apărută cu binecuvântarea Mitropolitului Olteniei. Dr. Irineu, este o lucrare ce încununează activitatea editorială din cadrul Editurii Mitropolia Olteniei. Agenda cuprinde o carcasă deosebită pe coperta căreia sunt expuse cele trei componente: Agenda-carte, Stick-ul ce cuprinde Agenda în format electronic şi Stick-ul Harta Olteniei. 

   Agenda-carte are pe prima copertă icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, dat fiind faptul că anul 2013 este declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române an omagial al celor doi Sfinţi, iar pe verso are icoana Înălţării Sfintei Cruci. Are un număr de 752 pagini, fiind împărţită în patru părţi. Fiecărei părţi îi sunt destinate lunile, în funcţie de numărul de imagini iconografice reprezentate în bisericile respective. Cele patru biserici ale căror picturi au fost folosite anul acesta sunt din Arhiepiscopia Craiovei şi fac referire la judeţele Dolj şi Gorj. Picturile din biserici sunt executate în tehnica frescă, tempera şi ulei. Prin această diversificare de imagini a fost pusă în valoare o parte din patrimoniul cultural oltenesc.

Stick-ul conţine Agenda 2013 în format electronic, având pe faţă şi verso aceleaşi imagini ca şi Agenda-carte: icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi icoana Înălţării Sfintei Cruci. Agenda electronică conţine şi o partitură închinată Sărbătorii Sf. Împăraţi interpretată de Grupul Psaltic Sf. M. Mc. Dimitrie.

Stick-ul Harta Olteniei conţine listele monumentelor istorice (biserici şi mănăstiri) şi adresele lor, raportate la Mitropolia Olteniei: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

 Prezentare Agenda