Nicolae Răzvan Stan, Desăvârșirea omului în Hristos. Aspecte ascetico-mistice ale vieții duhovnicești

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, ISBN 978-606-731-001-6

„Prezentul volum abordează teme și subiecte fundamentale ale vieții creștine, al cărei scop esențial și final îl constituie desăvârșirea sau îndumnezeirea, asupra căruia sunt făcute numeroase și largi referințe. Autorul pleacă de la interpretarea textului scripturistic, întregit de viziunea patristică, pentru a ajunge la concluzii practice, aplicate, pentru creștinul zilelor noastre.” Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan C. Teșu