Pr. dr. Constantin Băjău, Personalităţi teologice bizantine (sec. VIII-XV)

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, ISBN 978-606-731-021-4

„Lucrarea semnată de Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău se intitulează „Personalităţi teologice bizantine (sec. VIII-XV)”. Concepută în sprijinul cursului de neopatristică, pe care Pr. Băjău îl predă masteranzilor de anul I, la Facultatea de Teologie din Craiova, cartea are o valoare sintetizatoare. Ea oferă perspective generoase asupra perioadei patristice la care se raportează şi totodată prezintă specificul teologiei bizantine în contextul misionar al Bisericii. Sunt prezentate, de asemenea, sistematic personalităţi teologice din lumea bizantină, laolaltă cu realizările lor teologice şi literare.” Arhid. Ioniță Apostolache