Pr. Dr. Alexandru Cotoraci, Preocupările sfinților părinți din secolele I-IV pentru înălțarea omului și recunoașterea demnității umane

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2021

Cea mai înaltă demnitate a omului este însuși faptul că a fost creat de Dumnezeu după chipul Său. Sfinții Părinți au evidențiat rolul privilegiat al omului în lume. Totodată, au subliniat egalitatea oamenilor, care vine din faptul că toți oamenii sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu și cu toții sunt vrednici de a fi respectați. De aici sublinierea demnității umane, idee pe care o întâlnim adesea în operele patristice.
Sfinții Părinți vorbesc în spirit creștin despre viață, despre valoarea ei și despre valoarea neprețuită a omului. Un aspect important, avut în vedere de ei, este dimensiunea socială a vieții. Căci viața creștină are implicații profunde în societate, în comunitate. Viața creștină este o viață de comuniune, în care semenii sunt într-o permanentă relație.

Sfinții Părinți vorbesc despre rolul culturii și al educației omului în conștientizarea demnității sale. Ei iau atitudine față de societatea și de cultura timpului lor în conexul social al secolului al IV-lea. Scrierile patristice se caracterizează prin deschiderea lor către om și către valorile umane, către cultură în general. Educația este condiția indispensabilă a ridicării omului și modalitatea permanentă de asimilare a valorilor spiritului uman.

Sfinții Părinți au prețuit valorile umanismului. Ei au îmbinat învățătura creștină cu trăirea principiilor evanghelice și doreau prefacerea conștiinței umane, în sens creștin, duhovnicesc, dar și realist, pornind de la nevoile, dar și de la slăbiciunile omului. Au căutat să scoată în evidență câteva aspecte practice ale strădaniilor pentru om și respectul demnității lui. Dintre acestea, cea mai importantă este lucrarea lor filantropică. Cât despre necazurile și încercările abătute asupra oamenilor, ele sunt prilej de a ne arăta generozitatea față de semeni.

Sfinții Părinți au susținut cu tărie principiul egalității oamenilor, care se fundamentează pe demnitatea lor egală și pe vocația comună la mântuire, care nu aduce izolarea, ci solidaritatea, aspirațiile comune.