Pr. lect. univ. dr. ION-SORIN BORA, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – ctitor de cultură şi spiritualitate romanească, 2018

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-606-731-049-8

Această carte este alcătuită din referatele susținute în cadrul simpozionului organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, la 300 după trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Prefața volumului este semnată de Înalt Preasfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, cel care a binecuvântat lucrările simpozionului și publicarea acestui volum.

Volumul conține 25 de articole semnate de ierarhi, academicieni, preoți, profesori, istorici și cercetători, care au prezentat viața și lucrările Sfântului Antim Ivireanul, evocând astfel personalitatea complexă a ierarhului, teologului, sfântului, ctitorului biserici, patriotului.

Dintre articolele publicate în acest volum se remarcă „Învățături morale în Didahiile Sfântului Antim Ivireanul”, semnat de Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei și „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – prezent în lumea de azi prin lucrarea sa” scris de Preasfințitul Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, în care se observă importanța ostenelilor Sfântului, pentru credincioșii ortodocși români de ieri și de azi.

De mare interes este contribuția domnului profesor dr. Radu Ștefan Vergatti, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, care s-a ocupat de viața Sfântului Antim, deslușind aici câteva din enigmele tinereții acestuia, ca de exemplu împrejurările în care a devenit sclav, rob la turci sau timpul în care a învățat meșteșugul tiparului.

Profesorii de la Facultățile de Teologie și-au adus aportul la conturarea portretului de ctitor de spiritualitate românească, în special prin tipăriturile sale și traducerile cărților sfinte de slujbă, concentrându-și eforturile spre analiza pe text a acestor cărți și spre clarificarea contextului social, politic și religios în care sfântul și-a adus contribuția pe altarul credinței mărturisită prin faptă și cuvânt în Biserica din Oltenia și nu numai. Contribuții esențiale au adus și domnul George Niculescu, profesor la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tg-Jiu, domnul conferențiar Gabriel Coșoveanu de la Facultatea de Litere din Craiova.