Diacon drd. ALEXANDRU VANCIU, Petrache Lupu şi minunea de la Maglavit, 2019

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, ISBN 978-606-731-069-6

Lucrarea a fost întocmită de Diac. Drd. Alexandru Vanciu şi publicată la Editura Mitropolia Olteniei din Craiova, în anul 2019.

Ciobanul Petrache Lupu, după cum îl descrie Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost „a fost un om fără vicleșug înaintea lui Dumnezeu”, smerit și conștient de harul divin de care s-a învrednicit după descoperirea de la „buturuga din pădurea sfântă”. El a rămas fidel misiunii încredințate lui de Dumnezeu. Activitatea sa a fost întărită „prin semne și minuni”, în zona localității Maglavit, din județul Dolj, iar mai apoi în toate locurile vizitate de acesta. Suferințele îndurate în urma mesajului transmis au făcut ca să rămână peste vremuri în amintirea oamenilor sub numele de „Sfântul” sau „alesul lui Dumnezeu”.

Greu la vorbire, dar râvnitor în lucrare, ciobanul Petrache Lupu a reușit să trezească în inimile multor oameni sentimentul de căință și iubire. Toată viața a răspuns chemării sale, câștigându-și faima și prețuirea din partea semenilor şi a contemporanilor.

Cartea de față și-a propus a fi o expunere cronologică a evenimentelor petrecute în cei 84 de ani trecuţi de la evenimentele din pădurea de salcâmi a satului Maglavit, din lunca Dunării. Cartea a fost structurată în 8 capitole. Pentru început, se aduc la cunoștința cititorului câteva informații generale despre trecutul localității, precum și despre perioada istorică în care s-a născut ciobanul misionar, pentru a face mai ușoară înțelegerea evenimentelor narate în capitolele următoare.

Capitolele IV-V redau esența minunii sale și efectele avute asupra oamenilor, asupra satului și a vieții liturgice din zona Olteniei. Implicarea ierarhilor în intensificarea activităților misionare în cadrul mănăstirii, prin înființarea „Așezământului Evanghelic Petrache Lupu”, este o dovadă în plus a veridicității evenimentelor.

În mod clar, cartea subliniază rodnica activitate desfășurată pentru redeschiderea și organizarea mănăstirii după 1990, a celor doi ierarhi cărturari ai Olteniei: Înaltpreasfințitul Nestor Vornicescu și Înaltpreasfințitul Irineu Popa, sub binecuvântarea căruia s-a finalizat și sfințit lăcașul de cult. Prin munca tuturor viețuitorilor s-a reușit să se aducă nou înființatei mănăstiri o strălucire asemenea Mănăstirilor Lainici și Tismana.

În încheierea cărții se dorește a se lăsa libertate cititorului de a-și forma propria opinie și de a percepe mesajul ciobanului Petrache Lupu, prin cugetarea la opiniile oamenilor de cultură ai secolului al XX-lea, precum și la scrisorile venite de la oameni simpli, din fiecare colț al lumii, care se adresau simplului păstor în diferite momente de încercare.

Caracterizarea acestei lucrări este făcută, în cuvinte care ne rămân în minte, de Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care spune: „Lucrarea este actuală prin mesajul ei simplu și pe înțelesul tuturor… Recomandăm această carte tuturor credincioșilor noștri, nădăjduind ca prin mesajul ei Dumnezeu să intre tot mai profund în viața și activitatea lor”.