Sf. Petru al Argosului, Traducere de Pr. dr. Constantin I. Băjău, 2018

Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-606-731-043-6

Citim cu plăcere preafrumoasele cuvântări ale episcopului Petru, care s-au păstrat până astăzi, simţindu-ne fascinaţi de cuvântul său rostit în amvon. Este un cuvânt care străbate veacurile.

Este cuvântul păstorului grijuliu, al teologului profund, al poetului bisericesc. Este cuvântul imnografului. Este cuvântul plin de măiestria limbii, care exprimă cu uşurinţă diversitatea sentimentelor transmise ascultătorilor. Descoperim climatul duhovnicesc al secolului al X-lea, cu preocupările creştinilor, cu năzuinţele şi grijile lor, cu entuziasmul lor nestăvilit pentru credinţă şi cu dorinţa neînfrânată pentru a câştiga propria mântuire, pentru a-L găsi pe Hristos.