Pr. Conf. Dr. Picu OCOLEANU; Pr. Conf. Dr. Constantin BAJAU (coord.): Unitate și diversitate în tradiția Bisericii. Lucrările sesiunii de comunicări științifice a Școlii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim” din Craiova (29.11.2018)

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, ISBN 978-973-1794-72-3

Prezentul volum conține studiile prezentate de studenții doctoranzi la cea de a doua sesiune de comunicari științifice a Școlii Doctorale de Teologie „Sf. Nicodim” din Craiova (29.11.2018). Cartea este structurată în șase mari părți : Traditio et doctrina, Traditio moralis, Traditio monastica, Traditio et mission, Traditio liturgica și Traditio philosophica.

În lucrările lor, doctoranzii craioveni în teologie au încercat să abordeze diferite aspect ale tradiției Bisericii în constantele ei doctrinaire și în evoluția ei istorică. Astfel sunt abordate aici aspect ale pnevmatologiei Sf. Atanasie cel Mare, învățătura despre întunericul luminous a Sf. Grigorie de Nyssa, teotocologia Sf. Epifanie al Salaminei, antropologia teologică a lui Origen și a unor Sf. Părinți precum Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul și Sf. Ioan Gură de Aur. În același timp, sunt tratate aici evoluția tradiției teologice a Sf. Munte Atos, receptarea filosofică a tradiției Bisericii, dar și aspect ale adaptării isiunii Bisericii la specificul lumii contemporane.