Omilii exegetice la duminicile de peste an, coordonator pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, ISBN 978-606-731-070-2

Volumul colectiv de „Omilii exegetice la duminicile de peste an” (395 p.) a fost publicat la finele anului 2019 cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Editura Mitropolia Olteniei, în cadrul colecției „Misiune şi Pastoraţie”. Editată sub coordonarea pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, titularul catedrei de Omiletică-Catehetică din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, lucrarea adună laolantă mai multe texte tematice, în corelare cu topica liturgică duminicală a calendarului ortodox.

Proiectul omiletic a fost iniţiat în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, fiecare cadru didactic participând efectiv cu texte scrise, în ordine prestabilită, la fiecare duminică de peste an. La propunerea pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, coordonatorul lucrării, fiecare omilie a fost distribuită sub formă de fascicul în toate parohiile din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Astfel, cu ajutorul protopopiatelor, fiecare preot oltean a avut astfel posibilitatea consultării unui material documentat pentru omilia duminicală. Acelaşi text a ajuns în acelaşi timp şi la credincioşi, fiind pus afişat în regim gratuit la fiecare pangar al bisericilor din Mitropolia Olteniei. Cuvântările au fost în acest fel bine primite de întreaga comunitate parohială, trecând propriu-zis proba practică a calităţii. Volumul intitulat „Omilii exegetice la duminicile de peste an” reprezintă concredizarea de-facto a proiectului catehetic desfăşurat în perioada 2018-2019, sub egida Arhiepiscopiei Craiovei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova.

În „Cuvântul înainte” al lucrării, IPS Părinte Mitropolit Irineu aduce în actualitate importanţa misionară, catehetică şi pastorală a îndemnului biblic „Mergând, învăţaţi toate neamurile …”. În acest context, IPS Părinte menţionează că „preotul înţelege că este datoria lui nu numai să se îngijească de rostirea frumoasă a predicii, ci să fie cu luare aminte dacă învăţătura propovăduită prin predică se împlineşte în viaţa enoriaşilor lui şi dacă aceştia trăiesc în lumina celor învăţate. Nu se cuvine ca preotul să lase deoparte învăţătura pentru vreo altă pricină sau să o rostească în grabă, ci să ia aminte la cuvintele Sfinţilor Apostoli: «Nu este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese!» (Fapte 6, 2). La efortul preotului de a se pregăti pentru predică se adaugă dragostea credincioşilor săi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi astfel va trăi bucuria că şi-a împlinit misiunea ce i-a fost încredinţată de Dumnezeu. Din aceste considerente a luat naştere volumul de faţă, lucrare care reuneşte într-o ordine liturgică omiliile duminicale alcătuite de părinţii profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova, sub coordonarea părintelui conferenţiar Adrian Ivan. Această lucrare poate fi considerată rodul unui proiect pastoral-misionar mai îndelungat, derulat în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei de către Biroul Catehetic al Centrului Eparhial. Tipărinte mai întâi în broşură, aceste omilii au fost difuzate la parohii şi s-au bucurat de aprecierea preoţilor şi a credincioşilor, care le-au citit în zilele de duminică şi au avut ocazia să le recitească în casele lor şi în timpul liber. Sfânta Tradiţie a Bisericii noastre ne învaţă că bucuria pe care o avem atunci când ascultăm predica din duminici şi sărbători trebuie să o păstrăm cât mai mult în sufletele noastre şi să o ducem în casele şi în viaţa noastră, iar înţelepciunea pe care o dobândim să ne hrănească în toată vremea” (p. 14).

Ciclul omiliilor exegetice din volumul coordonat de pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan este deschis cu o însemnare la Marele Praznic al Învierii Domnului, semnată de IPS Părinte Mitropolit Irineu şi intitulată: „Învierea Domnului, temeiul credinţei şi al învierii noastre” (p. 17-24). Ordinea omiliilor consemnate este dată de rânduiala duminicilor de peste an, urmărindu-se cele trei cicluri liturgice:  Penticostarului, Octoihului, Triodului. Autorii sunt, aşa cum aminteam mai sus, părinţii profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova: pr. dr. Adrian Ivan, pr. dr. Nicolae Răzvan Stan, pr. dr. Ioan Picu Ocoleanu, pr. dr. Adrian Cristian Maziliţa, pr. dr. Adrian Boldişor, pr. dr. Ioniţă Apostolache, pr. dr. Ion Resceanu, pr. dr. Ion Sorin Bora, pr. dr. Sergiu Popescu, pr. dr. Constantin Băjău, pr. dr. Lucian Bot.