Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Gh. Radu, Despre înnoirea şi îndumnezeirea omului în Hristos

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, ISBN 978-973-7763-91-4

Despre înnoirea şi îndumnezeirea omului în Hristos

Între Biserică şi lume, Biserică şi societate, nu există un dualism ontologic, ci numai unul etic, după cum nu există nici între sacru şi profan.

După învăţătura de credinţă ortodoxă, Biserica şi lumea întreagă se interferează reciproc. Lumea este creaţia întreagă pe care Dumnezeu a adus-o la existenţă din nimic şi în timp şi pe care Dumnezeu a iubit-o atât de mult încât pentru slujirea ei spre mântuire Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său.

 Click mai jos pentru deschiderea lucrarii.

Despre innoirea si indumnezeirea omului in Hristos